woensdag 30 december 2009

Woensdag 30 december 2009

Maandagavond in Apeldoorn geweest tijdens de eerste Meat Free Monday daar. Uitverkocht huis bij restaurant Bel Pease. Onze lijststrekker Harry Voss voor de emeenteraadsverkiezingen Apeldoorn weet de mensen wel te inspireren daar! Hoop dat er vele plaatsen zullen volgen waar restaurants het initiatief overnemen!

Gisteravond een gesprek van 2,5 uur gehad op radio 1 met Midas Dekkers over de opkomst van de Partij voor de Dieren. Ik vond het erg leuk om daar te zijn, temeer daar ik al jaren een groot bewonderaar ben van Dekkers. Wie het gemist heeft, kan het hier beluisteren.De agrarische pers heeft als eerste de kamervragen over Q-koorts als bacteriologisch wapen opgepikt Ben benieuwd naar de antwoorden van de minister(s).Ik wens je een goeie jaarwisseling met zo min mogelijk verontrusting voor je huisdieren en andere dieren. We zullen er in 2010 weer vol tegenaan gaan, onder meer via het (opnieuw) bepleiten van een verbod op particulier vuurwerk.

Groeten, tot volgend jaar,

Marianne

http://bit.ly/5YtglS

vrijdag 25 december 2009

Donderdag 24 december 2009

De ruimingen zijn even stilgelegd. Uit piëteit , zegt minister Verburg, alsof het ruimen van gezonde, drachtige dieren op andere dagen dan kerst wel van enig respect zou getuigen.


In Limburg (een CDA bolwerk bij uitstek) is Statenbreed een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen die minister Verburg oproept te stoppen met het doden van gezonde dieren.


De lading gaat schuiven, de bio-industrie kan niet langer stand houden. Kijk maar wat Frans van Knapen, hoogleraar veterinaire volksgezondheid ervan zegt:


Ik ben er zeker van dat 2010 veel positieve veranderingen zal laten zien. Dat zal ook moeten, want het dieptepunt is nu wel bereikt van wat we dieren, natuur, klimaat en milieu aandoen.


Ik wens jullie allemaal vreedzame kerstdagen en heel veel geluk en inspiratie voor het nieuwe jaar!Marianne
Global warming protest. We kunnen het niet alleen aan de slachtoffers overlaten…

http://bit.ly/7laS9h

maandag 21 december 2009

Maandag 21 december 2009

Vannacht, op de terugweg uit Kopenhagen ben ik gestrand in Oberhausen als gevolg van de hevige sneeuwval. Ik heb de reistijd benut om me in een aantal dossiers te verdiepen en Kamervragen te stellen.

Allereerst over de ‘persbreidel’ die de ministers Verburg en Klink hebben ingesteld op de verslaggeving rond de Q-koortsruimingen. Het is echt schandalig dat journalisten niet van dichtbij mogen zien (en verslag mogen doen) wat er met 40.000 drachtige geiten gebeurt. Zogenaamd om de geitenhouders en hun gezinnen te beschermen, maar die hadden veel beter beschermd kunnen worden met een fokverbod in oktober. Als de ministers op basis van de informatie die toen al bij het RIVM voorhanden was, deugdelijk hadden ingegrepen, was er geen ruiming nodig geweest. Er worden nu gezonde dieren gedood onder het mom van bescherming van de volksgezondheid, terwijl zonneklaar is dat de dieren gewoon gedood worden op het altaar van de economie. Klik hier voor de gestelde Kamervragen.

Ik heb ook Kamervragen gesteld over het dood schieten van 3 rendieren die door iemand voor de lol uit letland geïmporteerd waren. Om voor de arrenslee te spannen. De dieren waren in een weiland gezet met een te lage omheining, en gingen er prompt vandoor. Klik hier voor de Kamervragen.

Op de ledendag van de werkgroep Zeeland van 8 november kreeg ik een vraag hoe de wet gehandhaafd wordt ten aanzien van het importverbod op honden- en kattenbont. Helaas wordt er in Nederland nog steeds honden- en kattenbont verkocht onder de noemer imitatiebont. Het bont komt Nederland binnen onder valse benamingen op vrachtbrieven, maar ook staat het vaak verkeerd op etiketten en labels. Soms is dit product zelfs helemaal niet gelabeld. Verkeerd etiketteren is een vorm van consumentenmisleiding: we zouden immers nooit willens en wetens honden- of kattenbont kopen. De organisatie Stop Honden en Kattenbont is sinds kort begonnen met het testen van het namaakbont d.m.v. de dure Siam-test. Drie artikelen die werden verkocht als imitatiebont zijn getest, daarvan waren er twee van konijnenbont en een van geit. Met het blote oog kunnen we chemisch behandeld honden- of kattenbont niet onderscheiden van een andere bontsoort of imitatiebont. Voorheen konden wij, als consument, de vuur- of bonttest doen. Helaas geeft die methode inmiddels geen 100% uitsluitsel meer. Echt bont wordt tegenwoordig zó chemisch behandeld met bijv. teflon en polymeren, dat het, net als imitatiebont, bij verbranding ruikt naar plastic. U kunt het verschil ook niet meer zien of voelen, omdat het echte bont wordt gekleurd en geschoren.

Zelfs het DNA van natuurlijk haar wordt dermate beschadigd door de chemische behandeling, denk aan bleken en verven, dat dit niet meer te controleren is.De SIAM-methode is de enige methode om honden- of kattenbont als zodanig te identificeren. Dr. Hollemeyer van de Saarland Universiteit in Saarbrucken voert de Siamtest uit, hij is de enige in Europa. Er is maar een heel klein stukje van één enkele haar voor nodig. SIAM staat voor ‘Species Identification of Animals by Maldi-tof mass spectometry’. Inmiddels heeft onderzoek uitgemaakt dat de SIAM-methode heel betrouwbaar en nauwkeurig is – zelfs als het bont chemisch behandeld is!

De SIAM-methode kan dus helpen honden- en kattenbont te traceren – maar wordt nauwelijks toegepast. Hoe komt dat?

Volgens minister Verburg ligt het toezicht op de naleving van het importverbod in handen van de douane en de Voedsel en Warenautoriteit (VWA): de douane zou controles uitvoeren, en bij een vermoedelijke schending van de wet het onderzoek overdragen aan de VWA. De VWA analyseert het product vervolgens in haar laboratorium met behulp van microscopische detectie.

Inmiddels weten we echter dat de douane nauwelijks toezicht uitoefent: bij navraag bleek dat slechts 1% van alle geïmporteerde goederen wordt gecontroleerd. De controle is fiscaal niet interessant, zo werd gezegd.

Hoog tijd voor een verplichte etikettering voor in Nederland verkochte producten zodat je als consument precies kunt zien waar het product uit bestaat.

Sorry voor het lange verhaal. Ik heb inmiddels ook over deze kwestie Kamervragen gesteld, je kunt ze hier lezen. En ik heb het gevoel gehad dat ik de lange reis vanuit Kopenhagen nuttig besteed heb;-)Tot gauw weer!

http://bit.ly/61gD09

vrijdag 18 december 2009

Vrijdag 18 december 2009

Vandaag een spannende dag. Komt er een sterk klimaatakkoord in Kopenhagen of niet? Obama zei vandaag dat er geen tijd te verliezen is. Eigenlijk zeggen alle leiders dat, maar op de een of andere manier lijken ze niet tot actie te komen. Obama is wel duidelijk van plan om te gaan onderhandelen. Zo ook onze eigen regeringsleider. Gisterenavond op de receptie heeft Balkenende aangegeven dat hij erg geschrokken is door het gebrek aan vooruitgang op de top. Hij lijkt zeer gedreven om de impasse te doorbreken. Gelukkig maar, want er moet echt met de vuist op tafel worden geslagen.Gisteravond hebben we op het Klimaforum09 onze film Meat the Truth vertoond. Er was een hoge opkomst: zo’n 200 mensen. Alhoewel de meeste aanwezigen echte milieubeschermers waren, was het nieuws dat de veehouderij veel meer bijdraagt aan het broeikaseffect dan al het verkeer en vervoer samen, voor velen een eye opener. De uitspraak van Pamela Anderson dat je geen vlees kan eten als je een echte milieuactivist bent, kwam dan ook bij een aantal hard aan.Tussen de bedrijven door heb ik een opinie-artikel geschreven over de bio-industrie, naar aanleiding van de ruimingen in de geitensector. Je leest het hier.Goed weekend!

http://bit.ly/8SEB7z

donderdag 17 december 2009

Woensdag 16 december 2009

Vandaag aangekomen in Kopenhagen. Het was ongelooflijk moeilijk om het congresgebouw in te komen. Er waren heel veel vertegenwoordigers van Non Gouvernementele Organisaties voor het gebouw die massaal protesteerden tegen de trage onderhandelingen voor een nieuw Klimaatakkoord. Opvallend veel organisaties wezen op “livestock farming: the number one cause of global warming” (De veehouderij is de nummer 1 oorzaak voor de opwarming van de aarde). Eindelijk! Binnen is dat echter nog niet echt doorgedrongen: het ging weer met name over alternatieven voor fossiele brandstoffen.Vreemd is dat de organisatie van de klimaattop een groot aantal gerenommeerde milieuorganisaties, die notabene geaccrediteerd zijn voor de conferentie, niet binnen liet. Zoals Friends of the Earth, een belangrijke organisatie waar bijvoorbeeld milieudefensie bij aangesloten is. We werden op deze gang van zaken gewezen door de andere NGO’s waar we vandaag een gesprek mee hadden. Ik heb er een filmpje over gemaakt, klik hier.Ook hadden we een gesprek met minister Cramer over de voortgang van de onderhandelingen. Ze vertelde dat de Europese Unie een bod op tafel had gelegd met betrekking tot de emissiereductie, maar dat noch de Verenigde Staten noch China inzicht hebben gegeven in hun bereidheid om minder broeikasgassen uit te stoten. Dat zet de onderhandelingen op dit moment stil. Iedereen wacht op elkaar. Er is sprake van een groot wantrouwen tussen alle landen en dat lijkt moeilijk te kunnen worden weggenomen. Een beschamende vertoning!Ook de NGO’s houden elkaar in een wurggreep door niet nu gezamenlijk actie te ondernemen tegen de zwijgende landen. Men is bang de onderhandelingen te storen, terwijl duidelijk is dat nu het erop of eronder is de NGO’s gezamenlijk de druk op de landen in alle openheid moeten opvoeren. Vrijdag moet er iets liggen en het lijkt er nu op dat het een slap politiek akkoord gaat worden.Morgen zal onze film Meat the Truth op het klimaforum vertoond worden!Ik heb vandaag tussen de bedrijven door vervolgvragen gesteld aan minister Verburg over het ritueel slachten waarvan duidelijk is dat de regering er nauwelijks inzicht in heeft.Het droeve bericht dat de regering van plan is alle geiten op besmette bedrijven te doden, is hier als een mokerslag aangekomen.

De regering beweert dat het ‘alleen’ om drachtige geiten op besmette bedrijven zou gaan, maar dat lijkt een communicatietruc.

Ik kreeg een mail van onze provinciale beleidsmedewerker met de volgende overweging:

Als ik lees dat er op de besmette bedrijven van de 64.000 dieren 34.000 drachtig zijn plus 1200 bokken die dan sowieso 'geruimd' moeten worden en de rest (28.800) blijkbaar niet-drachtige vrouwelijke dieren een levenslang fokverbod krijgen, dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat ook die dieren binnenkort gedood zullen worden naar aanleiding van de Q-koorts omdat ze verder geen enkele economische waarde meer zullen hebben voor de bedrijven.

Ze zullen wellicht nog even 'uitgemolken' worden (als ze nog lacteren) maar dan staat ook hun lot vast. Een geit die geen melk of jongen levert op een melkgeitenbedrijf kost geld en levert niets op.Nu proberen de ministers te schermen met het leveren van goed werk en diervriendelijk gedrag door deze dieren te redden en lagere cijfers te geven dan de werkelijke maar het resultaat zal toch zijn dat alle dieren op de besmette bedrijven er binnenkort niet meer zijn. En dat de niet drachtige dieren zelfs(omdat ze niet ‘geruimd’worden) binnenkort met afgesneden halzen in het ritueel slachtproces terecht zullen komen.Als je het aan kunt te zien hoe dat in z’n werk gaat, kijk dan naar de beelden die Gaia undercover gemaakt heeft.Tot gauw weer!

http://bit.ly/7etb6z

zondag 13 december 2009

Zaterdag 12 december 2009

Vandaag wil ik je aandacht vragen voor de nieuwe film die Paul McCartney maakte voor Peta. If slaughterhouses had glass walls, everyone would be vegetarian.


Het zijn beelden waar je héél verdrietig van kunt worden, maar die wel gezien moeten worden… 

http://bit.ly/6vqbyr

donderdag 10 december 2009

Donderdag 10 december 2009

Gisteravond ontmoeting gehad met Sir Paul McCartney in het Gelredome. Omdat ik halverwege het concert weg moest (naar Pauw en Witteman) kwam hij speciaal kort voor het concert naar me toe. Wat een wonderlijke ervaring om met ‘m te spreken en ‘m direct daarna het podium op te zien wandelen! Ik ben er zeker van dat hij een enorme invloed zal hebben op een succesvolle Meat Free Monday campagne wereldwijd.


In Nederland is het vanavond al opgepikt door minister Cramer op verzoek van mijn collega Esther Ouwehand tijdens het debat voor de VROM begroting. Klasse!

Na de uitzending van Pauw en Witteman waarin ik het kabinet dood door schuld verweten heb, ben ik overstelpt met adhesiebetuigingen. De petitie die we plaatsten op www.partijvoordedieren.nl werd binnen één etmaal getekend door 3500 mensen die bezwaar maken tegen de ruiming van gezonde geiten. En dat is nog maar een begin. In de kamer werd ik door de traditionele partijen hard aangevallen om mijn woordgebruik in de uitzending en in de kamer. Met name dood door schuld vindt men niet kunnen.

Ik blijf daar echter bij. Een kabinet dat welbewust verzuimt de besmettingshaarden van een voor zwangere vrouwen en andere risicogroepen potentieel dodelijke ziekte openbaar te maken, en dat op de hoogte is van het feit dat er inmiddels naast meer dan 3000 zieken ook 11 doden te betreuren zijn, is schuldig aan nalatig handelen.

Het is een grof schandaal dat economische belangen zwaarder wegen dan gezondheid en welzijn van de bevolking. Ook het feit dat de verplichte vaccinatie op veel bedrijven nog steeds niet is toegepast kan absoluut niet door de beugel. De overheid kijkt echter de andere kant op, en houdt overtreders uit de wind.

In oktober heb ik er nog voor gepleit de geiten dit seizoen niet te dekken, zodat er geen nieuwe risico’s zouden ontstaan. Dat verzoek is genegeerd, met als gevolg dat de drachtige geiten op besmette bedrijven nu moeten worden gedood volgens het kabinet.

Saillante bijkomstigheid: geiten worden in vrijwel alle gevallen onverdoofd ritueel geslacht. Minister Verburg gaf in haar reactie aan dat de geiten ‘op de traditionele wijze geslacht zouden worden’, maar dat er onder geen beding sprake zou zijn van onverdoofd ritueel slachten.

Dat klinkt niet logisch, gelet op het feit dat geiten niet of nauwelijks geslacht worden in het reguliere circuit.

Ik wil iedereen vragen alert te zijn op rituele geitenslachtingen in het kader van de ruimingen zodat we de minister daar direct op aan kunnen spreken wanneer daarvan sprake is.

De Partij voor de Dieren heeft vandaag een motie van afkeuring ingediend tegen de ministers Klink en Verburg. Deze motie is niet door de andere partijen gesteund. Wij wilden echter een duidelijk signaal afgeven over het laakbare beleid van de ministers.  


Goed weekend!

http://bit.ly/7wqLIr

woensdag 9 december 2009

Woensdag 9 december 2009

Ik berichtte gister dat door moties van Groenlinks, Christenunie en PvdA voorstellen zijn aagenomen voor een vleesloze dag en teelt van regionale eiwitgewassen die een half jaar geleden toen ze door de Partij voor de Dieren werden ingediend nog werden weggehoond of in elk geval niet op een meerderheid konden rekenen. We hadden nauwelijks kunnen voorzien dat onze ‘haas in de marathon’ positie zo effectief zou werken. Ik heb een paar mailtjes gekregen van mensen die zich afvragen of ik het niet erg vind dat andere partijen successen boeken met de voorstellen die als eerste gelanceerd zijn door de Partij voor de Dieren. Ik kan daar met driewerf NEE op antwoorden. Ik ben juist ontzettend blij dat doordat wij steeds op hetzelfde aambeeld hameren, woordvoerders uit andere partijen vleugels krijgen op onze dossiers. Dit is precies zoals het moet gaan! Ons slechtst denkbare scenario was dat we een getuigenispartij zouden worden die decennialang een minderheidsstandpunt zou moeten blijven uitdragen in de Kamer. Dat er nu meerderheden onstaan op thema’s die we nog maar 3 jaar uitdragen, geeft hooguit aan dat we niet eens zo heel veel voor de muziek uit blijken te lopen.

En overigens is het natuurlijk zo dat de andere partijen niet alleen maar door onze invloed wakker geschud zijn. De enorme crises die ons boven het hoofd hangen zorgen ervoor dat desnoods de wal het schip gaat keren. Ik heb daar ook over geschreven in m’n column voor eenvandaag.


Ik ga volgende week met de trein naar Kopenhagen om een bezoek te brengen aan de klimaattop waar ook onze Klimaatfilm Meat the Truth haar Deense première zal beleven.

Mocht je in de buurt zijn:

Wanneer do, 17. december, 21:00

Waar Green hall - Klimaforum09 Tietgensgade 65 DGI-byen 1704 Kopenhagen, Denmarken 

Kijk ook op www.meatthetruth.com  En voor de klimaatsceptici die zich steeds luider beginnen te roeren zonder in aantal toe te nemen heb ik deze nog gevonden: Tot gauw weer!

http://bit.ly/8wNxOP

dinsdag 8 december 2009

Dinsdag 8 december 2009

Vandaag hadden wij mondelinge vragen willen stellen aan minister Klink van volksgezondheid over het laakbare beleid met betrekking tot de qkoorts uit de vee-industrie (de geitenhouderijen). De Kamer heeft echter besloten om er een spoed algemeen overleg met de minister over te houden aanstaande donderdag. Dan gaan we er vier uur over debatteren. Heel goed!

Verder hebben we gestemd over alle moties en amendementen voor de nieuwe Wet dieren en voor de Landbouwbegroting 2010. Een wet die in de plaats komt van de huidige Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Het is een waardeloze wet geworden die dankzij een aantal amendementen en moties toch nog een beetje diervriendelijker gemaakt is en op een paar punten zelfs diervriendelijker dan de huidige gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Zo is er een amendement aangenomen die de intrinsieke waarde van dieren (de waarde die het dier van zichzelf heeft los van het nut voor de mens) nog nader invult door ook de vijf vrijheden van Brambell toe te voegen.

Die vijf vrijheden zijn:Dieren zijn vrij:

1. van dorst, honger en onjuiste voeding;

2. van fysiek en fysiologisch ongerief;

3. van pijn, verwondingen en ziektes

4. van angst en chronische stress;

5. om hun natuurlijk (soorteigen) gedrag te vertonenTeleurstellend was wel dat dit amendement (afkomstig van de coalitiepartijen) slechts uitging van de gedachte dat dieren enkel wezens zijn met gevoel. Het is al heel lang bekend dat dieren levende wezens zijn met niet alleen gevoel maar ook met bewustzijn. Ik had dus een subamendement ingediend om dat laatste element ook in de wet opgenomen te krijgen. Echter, zo ver zijn de meeste partijen nog niet. Aan dat bewustzijn moet nog gewerkt worden! Hier een mooi interview met bioloog Frans de Waal bij het TV programma Boeken van twee weken geleden over bewustzijn en empathie bij dieren.Daarnaast heeft Groenlinks een motie ingediend voor een publiekscampagne van de overheid om mensen te wijzen op de negatieve effecten van het eten van vis, vlees en zuivel voor het klimaat en het dierenwelzijn. Deze motie hadden wij in juni al ingediend en die kreeg toen nog geen meerderheid. Nu wel, we vorderen! Geweldig. En er is een motie van Waalkens en Cramer aangenomen die een plan van aanpak bepleit voor de teelt van eiwithoudende gewassen zoals linzen, erwten, bonen en lupine, waar wij ook al verschillende keren in een motie om gevraagd hadden. Toen was er nog geen meerderheid, nu gelukkig wel! 

Je ziet dat onze aanjaagfunctie goed werkt. Ook heeft de Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht om duurzaamheidseisen aan producten buiten de EU te stellen om zo de wereldvoedselorganisatie uit te dagen daar een uitspraak over te doen, waaruit duidelijk wordt welke eisen aan importproducten gesteld mogen worden. Ook goed nieuws!

Er was helaas ook nog een minpuntje, onze eerder aangenomen motie om het verbod op de verrijkte kooi te bespoedigen, werd nu door de Christenunie onderuit gehaald en daarmee wordt het verbod op de verrijkte kooi dus op de lange baan geschoven. Dat is heel verdrietig, omdat kippen in kooien uitzichtloos lijden, maar op zulke momenten kiest de CU kennelijk nog steeds liever voor de economische positie van boeren dan voor het welzijn van de kippen.En last but not least, we hebben een motie aangenomen gekregen die vraagt om een europees verbod op de vangst op en handel in dolfijnen uit het wild! Wie de film The Cove heeft gezien, weet wat de gruwelijke jacht op dolfijnen inhoudt. De film draait op dit moment in een aantal Nederlandse bioscopen klik hier.Tot gauw weer!

http://bit.ly/5pAYj2

Maandag 7 december 2009

Gister partijcongres gehad, nieuwe statuten aangenomen en er is besloten dat we in 6 gemeenten gaan deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Mooie nieuwe primeur voor onze partij.


We groeien trouwens als kool, als het even meezit gaan we nog dit jaar ons 10.000e lid inschrijven.

Was gister te laat thuis om Zembla nog te kunnen zien.


Schokkend om het bewijs geleverd te zien hoe letterlijk mensenlevens geofferd worden op het altaar van de economie. Op het ministerie van VWS en LNV zijn ze kennelijk ook nogal geschrokken: de besmettingshaarden die vandaag openbaar gemaakt zouden worden, worden dat toch opeens weer niet.Voor morgen hebben we mondelinge vragen aangemeld over de kwestie, wordt vervolgd!

http://bit.ly/8Em5zK

woensdag 2 december 2009

Woensdag 2 december 2009

Vandaag hebben de Tweede Kamerfracties een intensief debat gevoerd over de Landbouwbegroting. Morgen beantwoordt de minister alle gestelde vragen van de fracties en kan de Tweede Kamer met haar in debat en motIes indienen. Klik hier voor mijn bijdrage vandaag.


En als wij morgen ons pleidooi vervolgen voor een vermindering van de vleesconsumptie staat op hetzelfde moment Sir Paul McCartney in de plenaire zaal van het Europees parlement hetzelfde te doen. Bijzonder. Lees hier de domme reactie van CDA Europarlementarier Esther de Lange op zijn bezoek. Zelfs onze minister hier in Nederland is al een stap verder dan zij. Wat een treurigheid!


 


 


 

http://bit.ly/5n6xvE

donderdag 26 november 2009

Donderdag 26 november 2009

Naar aanleiding van mijn weblog van gisteren met de bijzondere foto van Marc  van Roosmalen met het slingeraapje, liet Marc mij vandaag het volgende weten:


Op de foto sta ik met mijn lieveling A-Kukú - het slingeraapje (van een nog te beschrijven nieuwe soort) dat de Xingúaanse sjamaan Tacumã Kamayurá mij cado gaf nadat ik vier maanden lang zijn leerling sjamaan was geweest. Toen de overheid (IBAMA en Feds PF) mijn 20 apen uit de tuin gehaald hadden op 19 februari 2003 was A-Kukú de eerste die al in het begin van een zes maanden durende tijd dat alle uit mijn tuin geconfisqueerde apen op het hoofdkantoor in ellendige transportkooitje moesten verblijven, bezweek.

Marc P.S. Misschien wel leuk als begeleidende tekst voor de foto. Misschien krijgen andere partijvoordedierenfans dan net als ik bij het kijken naar A-Kukú tranen in de ogen.Vandaag heb ik Kamervragen gesteld over de penibele situatie waarin Marc van Roosmalen zich in bevindt. Klik hier


Tot gauw!

http://bit.ly/4KyUKC

woensdag 25 november 2009

Woensdag 25 november 2009

Vandaag wil ik dringend jullie aandacht vragen voor de penibele situatie waarin bioloog en regenwoudbeschermer Marc van Roosmalen zich bevindt.Marc van Roosmalen is statenloos nadat hij de Nederlandse nationaliteit opgaf om zijn werk in het Braziliaanse regenwoud beter te kunnen verrichten. Inmiddels is hij in Brazilië zijn leven niet zeker omdat degenen die het regenwoud bedreigen hem als een obstakel zien in hun activiteiten en wil Nederland hem niet zijn Nederlandse paspoort teruggeven.


Bekijk hier de Netwerk uitzending over Marc en teken nu de petitie die werd gestart door de Partij voor de Dieren leden Dick de Vos en Marianne Stolp.


We moeten er gezamenlijk voor zorgen dat Marc van Roosmalen, die door Time magazine in 2000 nog werd uitgeroepen tot ‘held van de planeet’ nu het slachtoffer wordt van bureaucratische processen en exploitanten van het regenwoud.


Klik hier voor de Kamervragen die ik eerder over Marc stelde.Tot gauw weer!

http://bit.ly/878NeS

vrijdag 20 november 2009

Vrijdag 20 november 2009

Vandaag kreeg onze PvdD-werkgroepvoorzitter van Friesland ,Annemarie van Gelder, te maken met een bizarre en intimiderende actie van iemand die een schapenkop op een stok in haar tuin had gezet. Er hing een briefje onder met de tekst „Je maakt je wel druk om de paling. En wij dan ritueel geslacht! Wat doe je daar aan?" Annemarie deed vorige week mee in een radiodiscussie bij Omrop Fryslân, waarbij ook het vangstverbod op paling aan de orde kwam. Dat is onlangs door landbouwminister Gerda Verburg uitgevaardigd om de soort te beschermen. De Partij voor de Dieren is voor een vangstverbod én ook voor een verbod op onverdoofd ritueel slachten. Mijn fractie heeft dit jaar een wetsvoorstel ingediend om onverdoofd ritueel slachten te verbieden.Maar ja, mensen die dieren haten en die dierenbeschermers in een kwaad daglicht willen stellen, zijn toch nauwelijks met argumenten te overtuigen. Wie ziet wat ze andere mensen aandoen, heeft weinig fantasie nodig om zich te realiseren hoe ze met dieren omgaan.Vanochtend was ik op de school “de Ruimte” in Soest . Een, zoals zij het zelf noemen, democratische school waar kinderen van vier tot achtien jaar zitten. Op deze school is er veel aandacht voor dieren, natuur en milieu. Ik merkte dat de kinderen veel interesse en respect hebben voor hun leefomgeving. Het was dan ook zeer inspirerend om daar te mogen spreken.Goed weekend.

http://bit.ly/8XpcI

woensdag 18 november 2009

Woensdag 18 november 2009

Kort weblogje vandaag. Veel terechte commotie over het voornemen van minister Cramer om onder een woonwijk in Barendrecht Co2 op te gaan slaan die door Shell wordt uitgestoten. De bevolking van Barendrecht moet het maar avonturen, en Shell krijgt er een subsidie van 30 miljoen Euro voor. Hoezo ‘de vervuiler betaalt’.

De totale opslagcapaciteit in Barendrecht is overigens maar 9,8 Megaton , ter vergelijking dat is net zoveel als we zouden kunnen besparen wanneer heel Nederland gedurende 1 jaar wekelijks 3 dagen geen vlees zou eten. En zoiets is te realiseren, wanneer je bijvoorbeeld de 30 miljoen die nu naar Shell gaat zou inzetten voor een campagne die de bevolking voorlicht over de gevolgen van onze consumptie van dierlijke eiwitten. Maar ecologie en economie zijn voor het kabinet onverenigbare grootheden naar het zich laat aanzien. Len Munnik maakte er een grappig stripje over. Klik hier.

Tot morgen!

http://bit.ly/1639tK

maandag 16 november 2009

Vrijdag 13 november 2009

Beste mensen,


Ik zou je kunnen vertellen over het Q-koorts debat, over het AOW debat, de tentoonstelling in Coda Apeldoorn die ik gister mocht openen, het klimaatdebat van morgen, onze bijdrage aan het becommentariëren van de crisis- en herstelwet kortom over alle zorgen die mensen die willen opkomen voor dieren, natuur en milieu met elkaar delen en die zich week aan week aaneenrijgen en soms moedeloos maken. Maar vandaag wil ik me beperken tot het met je delen van wat beelden van de groep voor wie we opkomen.


Zoek elkaar op Kijk om je heen


Verlaat de gebaande paden Maak vrienden
Weet wat je eet Geniet van dingen samen doen
Zorg voor voldoende rust Maak er samen het beste van
Let minder op de verschillen Let op de kleintjes
Geef warmte aan wie dat nodig heeft En laat je af en toe lekker gaan!


Fijn weekend, tot gauw weer!

http://bit.ly/3XbKKg

maandag 9 november 2009

Maandag 9 november 2009

Gistermiddag een zeer boeiende ledendag gehad in Goes, georganiseerd door de werkgroep Zeeland. Zo'n 95 mensen waren gekomen om te luisteren naar een lezing van Tessie Bevers, fractievoorzitter van Statelid Birgit Verstappen en specialist op het gebied van megastallen. Ook Dos Winkel, zeeambassadeur en onderwaterfotograaf was er. Hij wees ons op het feit dat het uit het oogpunt van duurzaamheid onverantwoord is om visolie te kopen. Hier een interview met Dos Winkel. Veel beter is het om de omega-3 vetzuren uit algen te halen. kijk op www.v-pure.com voor zuivere algenolie.


Louise Fresco heeft gister voor de Alumni vereniging van de Universiteit van Amsterdam een lezing gegeven met de titel ‘vlees noch vis’. Boeiend, van harte aanbevolen! Hier kun je de lezing terugkijken op internet.We mogen weer gaan stemmen, even een rondje langs de velden:

Bont voor Dieren is genomineerd voor de Europese Democratie Award voor haar niet aflatende inzet om een importverbod voor zeehonden- , honden- en kattenbont te bewerkstelligen en een fokverbod voor de nertsenhouderij . Er zijn veel tegenstrevers zoals de Dutch Dairy Board ( de melkveehouders). Wil je Bont voor Dieren aan de prijs helpen, stem dan hier.Je kunt de directie van Jumbo over de streep trekken om te stoppen met fout vlees. Klik hier.De website Geencommentaar organiseert een verkiezing voor de ‘oppositiepartij van het jaar. Kijk hierTot morgen! 

http://bit.ly/kIFgg

donderdag 29 oktober 2009

Donderdag 29 oktober 2009

We hebben er zelf geen feestgedruis aan gewijd, maar het was gisteren ontroerend om te zien hoeveel mensen ons feliciteerden met onze zevende verjaardag (datum oprichting PvdD: 28 oktober 2002). Iedereen heel veel dank voor de felicitaties en alle anderen ook zeer bedankt voor zeven fantastische jaren. We hebben nog veel te doen, maar we zijn ook al ver gekomen. Klik hier voor onze allereerste website.

Eerste partijlogo ontworpen door Len Munnik.    
 Poster Tweedekamerverkiezingen 22 januari 2003 
Aanstaande zaterdag zal het CDA-duurzaamheidsberaad op het CDA-partijcongres een voorstel indienen voor een actief overheidsbeleid voor een vleesloze dag per week. CDA-minister Verburg van Landbouw ziet daar niets in evenmin als het partijbestuur. Het is goed om te zien dat ook leden van het CDA de noodzaak zien voor een ander eetpatroon omwille van het klimaat. Ook de Tweede Kamerfractie van de PvdA heeft deze zomer via steun aan onze motie laten weten voor vleesvermindering te zijn.Het aantal hazen in de Nederlandse natuur is de afgelopen tien jaar met 30% teruggelopen. De grootschalige en intensieve landbouw is daar debet aan volgens de Zoogdierenvereniging.

Hazen zijn door de flora- en faunawet het hele jaar vogelvrij verklaard om door een handjevol hobbyisten doodgeschoten te worden. Wat sommige mensen niet weten, is dat jagers de terreinbeheerders betalen om te mogen knallen; zo graag schieten ze een dier dood. Ik heb de minister gevraagd of zij voornemens is een jachtverbod op hazen in te stellen. Klik hier voor de Kamervragen.

http://bit.ly/3KNRus

woensdag 28 oktober 2009

Woensdag 28 oktober 2009

Vandaag kreeg ik nog wat foto's doorgestuurd van mijn bezoek aan de opvang voor dieren in het wild (luiaards en miereneters) van Monique Pool.http://bit.ly/tNIeW

maandag 26 oktober 2009

Maandag 26 oktober 2009

Vandaag weer begonnen op de fractie. Ik heb een intensief maar erg boeiend werkbezoek aan Suriname gebracht samen met Kamervoorzitter Gerdi Verbeet en de fractievoorzitters Pieter van Geel (CDA), Mariet Hamer (PvdA), Mark Rutte (VVD), Femke Halsema (GroenLinks), Arie Slob (ChristenUnie) en Alexander Pechtold (D66). Er was een heel gemoedelijke sfeer in de delegatie en we zijn veel wijzer geworden over Suriname. Veel Surinamers hebben nog een heel nauwe band met Nederland. Dat komt natuurlijk ook doordat er nog 500.000 Surinamers in Nederland wonen. Suriname zelf heeft ook ongeveer 500.000 inwoners. Het koloniale verleden leeft nog bij een aantal politici, maar met name jongeren zijn bezig met de toekomst. Ik heb heel veel energieke Surinamers gesproken. Klimaat speelt ook in Suriname een rol. Suriname heeft als enige land nog bijna al haar oerwoud. 80% van het land is nog bebost. Helaas wordt het oerwoud bedreigd door de legale en illegale goudwinning. Iamgold is een Canadees goudwinningsbedrijf dat enorme kale vlakten en diepe putten in het oerwoud veroorzaakt waar nooit meer oerwoud kan groeien omdat de grond geologisch en ecologisch volledig overhoop is gegooid. Suriname krijgt slecht 5% van de winst, de rest vloeit naar het rijke westen. Na een glad promotiepraatje aangehoord te hebben, heb ik Iamgold gevraagd:  • Hoe kunt u over “diervriendelijkheid” spreken als er 30 zwerfhonden volgens kranten zijn doodgeschoten door de beveiliging. Waarom ruimt Iamgold haar vuilnis niet beter op om aantrekkingkracht op zwerfdieren tegen te gaan?

  • Hoe kunt u over “duurzaamheid” spreken als Iamgold de natuur onherstelbaar beschadigt;

  • Hoe kunt u spreken over “verantwoordelijkheid richting de lokale bewoners” als u de gevaarlijke stof Cyanide gebruikt waar in 2005 nog een ongeluk mee gebeurd is en er in 2008 nog carbon dioxide gelekt is.

  • Hoe kunt u van “verantwoordelijk gedrag jegens de lokale bevolking” spreken als u, volgens betrouwbare bronnen, de verplichting niet na lijkt te komen om elke drie jaar 25% van de exploratiegronden af te staan aan de bevolking.


Iamgold ontkende dat er dertig honden dood waren geschoten, maar stelde ten onrechte dat het er slechts twee zouden zijn. Iamgold gaf aan dat er enig exploratieterrein was teruggegeven aan de lokale bevolking (‘some’ zei de Canadese directeur). En verder kwam er een verhaal over hoe voorzichtig men is met het giftige Cyanide. Al met al een weinig overtuigend verhaal, geen bedrijf dat op enigerleiwijze als duurzaam aan te merken valt. De overheid lijkt te weinig middelen te hebben voor of prioriteit te geven aan strengere opsporing en handhaving.Wel blij werd ik van het professioneel georganiseerde dierenasiel in Paramaribo. Met wel een heel klein hondje….De dieren worden liefdevol verzorgd, maar het kost allemaal veel geld. Hier kunt u informatie krijgen t.b.v. een donatie: dierenbescherming@sr.net.Heel bijzonder was het om afgelopen vrijdagmiddag op stap te gaan met dierenrechtenactiviste en milieubeschermer Monique Poll van Green Heritage Fund Suriname.

Zij vangt luiaards en miereneters op die het slachtoffer zijn geworden van domme mensen die ze als huisdieren houden of ze simpelweg mishandelen. Het is ontzettend bijzonder om deze dieren vast te houden en te kunnen verzorgen. Vooral bij de luiaard had ik het gevoel met een oerdier te maken te hebben.Er zijn plannen om een professionele opvang starten, want Monique vangt ze nu op in de tuin en in haar huis. Monique beschermt daarnaast het bijzondere estuarium van de Surinamerivier/oceaan. Daar komen dolfijnen voor. Ik heb het geluk gehad er wel een stuk of 15 te zien!! Voor meer info en donaties klik hier.Ik heb gesproken met mensen die plannen hebben onze film Meat the Truth in Paramaribo te vertonen en er zijn zelfs (nog redelijk prille) plannen om een Surinaamse Partij voor de Dieren op te richten.Ik kijk terug op een intensief maar zeer nuttig werkbezoek, waarbij onze boodschap ook in Suriname niet onopgemerkt is gebleven. Een prachtig land, dat profijt zal kunnen hebben van het natuurlijk kapitaal dat goeddeels nog onaangetast is gebleven. En dat onze hulp verdient bij het beschermen ervan!Tot gauw weer!

http://bit.ly/YcM2A

maandag 19 oktober 2009

Maandag 19 oktober 2009

Vrijdag ben ik gearriveerd in Paramaribo. Ik ben een dag eerder gevlogen dan de andere fractievoorzitters omdat ik op zaterdag mijn wekelijkse rustdag heb. Ik las vandaag in de NRC dat ik "volgens mijn geloof niet op zaterdag zou mogen reizen". Wat is dat toch een merkwaardig misverstand dat ik iets niet zou mogen van mijn geloof. Zaterdag is voor mij een vluchtheuvel in de tijd, niet een dag waarop bepaalde dingen niet mogen, maar een dag waarop ik niets hoef, een dag die ik helemaal voor mezelf heb. Ik kijk er wekelijks naar uit omdat het alle gelegenheid geeft voor recreatie. Ik heb dus in alle rust kunnen acclimatiseren in Paramaribo.Ik lees veel cynische commentaren op de gebruikelijke sites waar mensen anoniem hun gal kunnen spuwen over alles wat ze dwars zit. Ik lees daar ook dat veel kiezers zich afvragen wat we hier doen, waarom ons hotel "wel 80 euro per nacht moet kosten", kortom waarom we niet gewoon thuis blijven om het Nederlandse volk te vertegenwoordigen. Ik denk dat het van groot belang is dat we onze voormalige kolonie niet

vergeten, alleen al omdat grofweg de helft van alle Surinamers in Nederland woont. Suriname is een fascinerend land waar meer Nederlanders oog voor zouden moeten hebben.Terwijl ik hier ben probeer ik de perikelen rond de DSB bank te volgen. Wat een ongelooflijke brutaliteit spreekt er uit plan B en plan C dat gelanceerd is. Ik hoop zeer dat DSB niet in handen zal vallen van een nog agressievere

loanshark dan Scheringa al was en verbaas me erover dat Scheringa en Van Goor bij sommigen erin geslaagd zijn het perspectief te laten kantelen. Alsof zij de slachtoffers zouden zijn en Wouter Bos de dader, toch wel de wereld op z'n kop zou ik zeggen.Zondag zijn we naar Fort Nieuw Amsterdam gevaren en daar hebben we ene lezing bijgewoond van een heel bijzondere wetenschapper, de heer De Loor, over de slavernijverleden van Nederlanders in Suriname. Heel indrukwekkend.Vandaag hebben we leden van de Nationale Assemblee (Surinaams parlement) ontmoet en president Venetiaan en vice-president Sardjoe. Ik heb vragen gesteld over het klimaatbeleid van Suriname en hoe Nederland en Suriname samen kunnen werken om het enorme tropische regenwoud van Suriname (80% van het land bestaat uit regenwoud) te kunnen behouden.Morgen splitst de delegatie van fractievoorzitters in twee groepen. Ik ga op bezoek bij een Surinaamse boer en een drinkwaterstation.Tot gauw weer!

http://bit.ly/1dawKo

zaterdag 17 oktober 2009

Vrijdag 16 oktober 2009

Deze week ben ik met alle fractievoorzitters in de tweede kamer in Suriname, de voormalige Nederlandse kolonie. Ik zal daar aandacht vragen voor de misstanden rond de goudmijnen van Iamgold in het natuurgebied rond Brokopondo. Het gehele Rosebel Gold Mines gebied beslaat een gebied van maar liefst 170 kilometer in de omgeving van Brokopondo. In de mijn werken ongeveer 1200 werknemers die in een groot kamp op het terrein verblijven.Het merendeel van deze arbeiders werkt tien dagen achter elkaar en zijn dan vier dagen vrij of veertien dagen achter elkaar waarna ze zeven dagen vrij zijn. Op het concessieterrein is één dorp en dat is Nieuw Koffiekamp.Er zijn berichten over zwerfhonden die gedood zouden zijn op het terrein, gebruik van gevaarlijke middelen als kwik (ontkend door het bedrijf) en/of cyanide om het goud van erts te scheiden, vervuiling van de mamanarikreek en de St Pieterskreek. Omdat het aantal verontrustende berichten over milieuschade groot is, zal ik een bezoek brengen aan de goudmijn en spreken over de gemelde problemen. Wanneer iemand nog over nadere informatie beschikt die kan helpen de onderste steen boven te krijgen, ik hou me van harte aanbevolen.Goed weekend!

http://bit.ly/4mAFws

dinsdag 13 oktober 2009

Dinsdag 13 oktober 2009

Vandaag antwoord op mijn Kamervragen gekregen naar aanleiding van die reclamespotjes voor kalfsvlees (.“Iedereen wordt blij van kalfsvlees”.) 

 Ik had Kamervragen gesteld over de Europese campagne voor kalfsvlees nadat bekend werd dat de stichting Promotie Kalfsvlees die haar logo laat prijken in de Tv-spotjes niet veel meer lijkt te zijn dan een mantelorganisatie van de Van Drie Groep, een van de grootste kalfsvleesproducenten in Europa. Ik wilde van de minister weten hoe het kan dat een collectieve promotiecampagne vooral lijkt te worden ingezet om de belangen van één bedrijf te behartigen, waarbij de Stichting Promotie Kalfsvlees zich bedient van hetzelfde logo als dat bedrijf en gevestigd is op hetzelfde adres. Minister Verburg van Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit heeft aangegeven dat de Stichting Promotie Kalfsvlees (nauw gelieerd aan de Van Driegroep, ’s lands grootste kalfsvleesproducent) ten onrechte haar logo heeft gebruikt in de met Europees geld gefinancierde kalfsvleespromotiecampagne “Iedereen wordt blij van kalfsvlees”.

In het kader van de communautair meegefinancierde campagne voor kalfsvlees mogen alleen de logo’s van de Europese Unie (verplicht), van de lidstaat en de indienende organisatie worden gebruikt. Stichting Promotie Kalfvlees was niet de indienende organisatie, maar Centrale Organisatie voor de Vleessector. Via een U-bocht constructie heeft de Van Driegroep met behulp van Europees geld illegaal haar eigen marketing kunnen financieren. Ook het misbruik van het logo van de Dierenbescherming door de VanDrie Groep, met de suggestie dat de Dierenbescherming de consumptie van kalfsvlees zou aanbevelen, leidde eerder tot commotie en het van de buis halen van de kalfsvleesspotjes. Nu de minister toegeeft dat de Stichting Promotie Kalfsvlees dat logo niet had mogen gebruiken, is duidelijk dat er met publiek geld oneerlijke concurrentie en belangenverstrengeling in de hand is gewerkt. Ik wil een onderzoek door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma). De minister vindt dat niet nodig.

Als de minister noch de Nma wil inschakelen in dit overduidelijke geval van concurrentievervalsing, noch de Dienst Regelingen over misbruik van miljoenen aan communautaire middelen, zullen wijzelf de kwestie aanhangig maken bij de toezichthouders.
Hoezo "iedereen wordt blij van kalfsvlees"?


Morgen klimaatdebat met minister Cramer van VROM ter voorbereiding op de klimaattop in december in Kopenhagen.

http://bit.ly/bCyRv

maandag 12 oktober 2009

Maandag 12 oktober 2009

Dit weekend de première van onze documentaire Meat the Truth bijgewoond op het CinemAmbiente festival in Turijn, Italië. De film was nagesynchroniseerd. Gek hoor om mezelf zo vloeiend Italiaans te horen spreken;-)
Na de film heb ik nog doorgepraat met veel bezoekers. Sommigen waren echt geschokt door de cijfers over de broeikasgasemissies van de vlees- en zuivelindustrie. Veel mensen denken toch nog echt dat het verkeer en het vervoer veel meer broeikasgassen uitstoten. Zaak om dat misverstand ook aanstaande woensdag tijdens het debat in de Tweede Kamer over de klimaattop in Kopenhagen nog eens aan de orde te stellen!Vandaag stond in de Telegraaf het eerste Meat Free Monday recept: notenballetjes! Geweldig dat de actie van Paul McCartney en Yoko Ono zo’n weerklank vindt. Lees hier (pagina tien van de krant)

http://bit.ly/4GCFAa

woensdag 7 oktober 2009

Woensdag 7 oktober 2009

De afgelopen twee dagen debat Wet Dieren gehad met minister Verburg. Een volkomen lege wet die de dieren geen beter leven gaat geven. Alleen al het feit dat afzetbevordering van dierlijke producten in de wet als doel staat geformuleerd geeft al duidelijk aan waar de wet voor bedoeld is: het biedt alle ruimte voor burgers en bedrijven, en geen ruimte voor de dieren in de bio-industrie.Lees hier mijn bijdrage van een uur.Morgen vertrek ik naar Turijn omdat de film Meat the Truth van ons wetenschappelijk bureau, de Nicolaas G. Pierson Foundation, is genomineerd door het Italiaanse filmfestival Cinemambiente. Ik geef daar een lezing.


http://bit.ly/2L3X9q

zondag 4 oktober 2009

Zondag 4 oktober 2009

Dierendag.


Ik kreeg vandaag van iemand de toespraak van Chief Seattle toegestuurd, het opperhoofd van de Duwanish-Indianen. Seattle richtte deze toespraak in 1855 tot de Amerikaanse president die het grondgebied van de stam wilde "kopen". Hier een fragment, de hele tekst is hier te lezen


Wij zullen dus uw aanbod ons land te kopen in overweging nemen. Als wij besluiten het aanbod aan te nemen, wil ik één voorwaarde stellen: de blanke man moet de dieren van dit land beschouwen als zijn broeders.

Ik ben maar een wilde en begrijp het niet. Ik zag duizenden rotte buffels in een prairie, achtergelaten door de blanke man die ze neerschoot uit een rijdende trein. Ik ben maar een wilde en kan het niet begrijpen hoe het rokende ijzeren paard belangrijker kan zijn dan de buffel, die wij alleen maar doden om in leven te blijven. Wat is de mens zonder dieren? Als al de dieren weg zijn, zal de mens sterven aan een gevoel van grote eenzaamheid. Want wat er gebeurt met de dieren, gebeurt spoedig met de mens. Alle dingen hangen samen. Wat er met de aarde gebeurt, gebeurt met de kinderen van de aarde. U moet uw kinderen leren dat de grond onder hun voeten de as van onze grootvaders is. Leer ze eerbied voor de aarde, vertel uw kinderen dat de aarde vervuld is van de levens van onze voorouders: dat de aarde onze moeder is. Wat er gebeurt met de aarde, gebeurt met de kinderen van de aarde. Als een man op de grond spuwt, spuwt hij op zichzelf.

Dit weten wij: de aarde behoort niet aan de mens. De mens behoort aan de aarde. Dit weten wij: alles hangt samen als het bloed dat een familie verbindt. Alles hangt met alles samen. Wat er met de aarde gebeurt, gebeurt met de kinderen van de aarde. De mens heeft het web van het leven niet geweven; hij is slechts één draad ervan. Wat hij met het web doet, doet hij met zichzelf.Goed weekend!

http://bit.ly/yjejv

dinsdag 29 september 2009

Dinsdag 29 september 2009

Vandaag bijzondere post ontvangen. Paul McCartney heeft me een briefje geschreven om de Partij voor de Dieren te bedanken voor de aandacht voor zijn campagne “Meat Free Monday” op Prinsjesdag. 


Ik heb vandaag naar aanleiding van de uitzending van Vara Kassa waarin gesteld werd dat de stichting Promotie Kalfsvlees niet veel meer lijkt te zijn dan een mantelorganisatie van de Van Drie Groep, kamervragen gesteld over de besteding van Europese kalfsvleessubsidies.

Ik wil van de minister weten hoe het kan dat een collectieve promotiecampagne vooral lijkt te worden ingezet om de belangen van één bedrijf te behartigen, waarbij de stichting promotie kalfsvlees zich bedient van hetzelfde logo als dat bedrijf en gevestigd is op hetzelfde adres.

Dergelijke inzet van publiek geld wekt de indruk van oneerlijke concurrentie en belangenverstrengeling, waarmee een onderzoek door de Nederlandse Mededingingsautoriteit gerechtvaardigd zou kunnen zijn.


Rob Geus (die in de TVspotjes liet weten zo blij te worden van kalfsvlees) is helemaal niet meer zo vrolijk van kalfsvlees. Hij heeft spijt dat hij zijn medewerking heeft verleend aan het tv-spotje voor kalfsvlees. Dat heeft de tv-keurmeester (bekend van de Smaakpolitie) laten weten aan tv-programma Kassa. Hij kreeg helemaal spijt toen Kassa hem lieten weten hoeveel geld er met zo’n spotje gemoeid is. Geus vertelde zelf slechts 1000 euro te hebben gekregen. De Europese Commissie heeft in totaal 3 miljoen euro gegeven aan de stichting Promotie Kalfsvlees om het spotje mogelijk te maken.

http://bit.ly/1mRByi

donderdag 24 september 2009

Donderdag 24 september 2009

Stichting VROM heeft een claim van vijf miljard euro neergelegd bij de provincie Overijssel. Daarmee hoopt de stichting de vestiging van megastallen (geiten- en kippenfabrieken, en varkensflats) in de provincie te voorkomen. Megastallen vormen een bedreiging voor niet alleen het milieu en dierenwelzijn en –gezondheid,maar ook voor de volksgezondheid. De Cijfers en analyses van de onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving, de Raad voor Dier-aangelegenheden, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), en de Raad voor het Landelijk Gebied laten zien dat er duidelijk meer nadelen dan voordelen kleven aan een megastal. De uitstoot van ammoniak en fijnstof neemt nauwelijks af (met respectievelijk 2 procent en 4 procent) en in de naaste omgeving van de veefabriek wordt zelfs een toename verwacht.


Huisartsen in veedichte gebieden maken zich in toenemende mate zorgen over de besmetting van varkens met de resistente MRSA-bacterie waarmee inmiddels de helft van de varkenshouders besmet is. Ook is er een directe relatie tussen de gevaarlijke Q-koorts en de bio-industrie Ondertussen betalen de inwoners van bijvoorbeeld de gemeente Grubbenvorst, die de afgelopen jaren een felle strijd hebben gevoerd tegen een veefabriek van 30.000 varkens en 1,3 miljoen kippen, de maatschappelijke rekening. Zij zullen de komende jaren worden geconfronteerd met fijnstof, stank en geluidsoverlast omdat een paar ondernemers hun megalomane dromen mogen realiseren. Het wordt tijd dat we als samenleving onze kernwaarden centraal stellen in de keuzes die we maken, in plaats van economische ontwikkeling en winstbejag leidend te laten zijn. We staan op een kruispunt waarvan de ene weg leidt naar een verheviging van de industriële veehouderij, die levende wezens tot dingen reduceert. De andere weg is naar een samenleving waar dieren met respect worden behandeld. Het is onbegrijpelijk dat partijen die zeggen begrippen als rentmeesterschap hoog in het vaandel te hebben (regeringspartijen CDA en ChristenUnie), kiezen voor de eerste weg. Pierre Troubetzkoy heeft daarvan gezegd: Hoe kunnen mensen hopen op genade van wat boven hen staat als ze zelf geen enkele genade kennen voor wat onder hen staat.Nog even een aardigheidje, je kunt me hier tot nieuwe kandidaat premier stemmen om het proces van een diervriendelijk Nederland wat te bespoedigen...;-)

http://bit.ly/a7Ghg

woensdag 23 september 2009

Woensdag 23 september 2009

Vandaag een debat met minister Verburg gehad over de biodiversiteitscrisis in Nederland en in de rest van de wereld. Ook bij de aanpak van deze crisis kiest dit kabinet weer voor slappe afspraken maken met het bedrijfsleven, een rondetafelgesprek hier en daar organiseren maar verder weinig ondernemen. Lees hier mijn bijdrage.


Gisteravond naar de premiere geweest van de klimaatfilm The Age of Stupid (mooie titel!). Het bestond uit een aantal verhaallijnen van mensen die direct de gevolgen van de klimaatcrisis ondervinden. De verhalen waren interessant, maar waar het in de film aan ontbrak was de aandacht voor de veroorzaker van de schadelijkste broeikasgassen (methaan): de veehouderij. De veehouderij stoot 40% meer broeikasgassen uit dan alle verkeer en vervoer samen. Een omissie in deze film. Het geeft me een goed gevoel dat onze klimaatfilm Meat the Truth deze maand in premiere gaat in Turijn en in November in Indonesië!


 

http://bit.ly/iABoG

maandag 21 september 2009

Maandag 21 september 2009

Drukke week geweest in het kader van de Algemene Politieke Beschouwingen.

Tijdens de begrotingsbehandelingen heb ik aandacht gevraagd voor het feit dat we zullen moeten inzien dat de bomen niet tot in de hemel groeien, maar in hoog tempo gekapt worden.

In het kader van ‘never waste a good crisis’ heb ik het kabinet gevraagd meer tijd, energie en geld te steken in plantaardige eiwitten en in het terugdringen van de consumptie van vlees, vis en zuivel. Precies zoals het Planbureau voor de Leefomgeving voorstelt.

Mijn bijdrage lees je hier.

Er leek aanvankelijk geen meerderheid voor dit plan (de meeste traditionele partijen zien nog steeds het verband niet tussen klimaatproblemen, ontbossing, dierziektencrises, biodiversiteitsproblemen, gezondheidsproblemen, zoetwaterproblemen en voedselschaarste) maar minister president Balkenende nam zowaar de motie over: het kabinet gaat onderzoek doen naar een vleestax!

Ik zag onze minister van Financiën Wouter Bos met pretoogjes kijken toen de premier het onderzoek aankondigde (Wouter Bos is zelf vegetariër) maar de minister van landbouw zat zeer ongemakkelijk te schuifelen op haar stoel op de tweede rij. Zij had 9 september nog op het NOS journaal gezegd dat er hoe-dan-ook-geen-biefstuk-belasting zou komen…

De meeste kranten hebben het niet opgemerkt dat de premier heeft toegezegd een vleesbelasting te willen onderzoeken als onderdeel van de bezuinigingsagenda, maar de vakpers wel.Alleen Marc Chavannes viel het op hoezeer de MP moeite had met vragen over de plezierjacht en hoezeer de kopvoddentax de pers meer leek te boeien dan de veel serieuzere vleestaks. Lees hier meer. 

http://bit.ly/8zHah

donderdag 10 september 2009

Donderdag 10 september 2009

Vandaag drukke dag geweest. Eerst overleg gehad over ‘duurzame soja’. Het bedrijfsleven heeft een platform in het leven geroepen om de sojateelt in met name Latijns-amerika te verduurzamen: de round table responsible soy. Een grote farce. De round table zet in op genetisch gemanipuleerde soja van Monsanto (een van de machtigste deelnemers van die round table). Deze soja (de RoundUpReady soja) is bestand tegen het bestrijdingsmiddel Roundup van … inderdaad hetzelfde Monsanto. Er kan dus lekker veel gif gespoten worden.

Schandalig dat iets verkocht wordt als duurzaam, terwijl het gewoon gaat om een goudgerande business case voor multinational Monsanto en Braziliaanse bossen decimeert. Lees hier mijn bijdrage.Vanavond debat over de palingvisserij gehad. Ontluisterend hoe de ander partijen (opmerkelijk: de SP en de PvdA) het menen op te moeten nemen voor de vissers, zelfs nu de paling een net zo bedreigde diersoort is als de panda. Lees hier hoe bijzonder de leefwijze van de paling is. Lees hier mijn bijdrage. Femke Halsema heeft deze week in De Pers weer eens laten zien dat ze weinig opheeft met dieren en al helemaal met de Partij voor de Dieren.

In 2006 liet Halsema al weten voor het onderdoofd ritueel slachten.

Halsema: "Er is een hele rijke Nederlandse cultuur, waarbij hoort onze

gastvrijheid en tolerantie, waarbij ook hoort in toenemende mate de Islam"

Journalist: "En daar hoort ook Halalvlees bij?"

Halsema: "Ja hoor, daar hoort ook Halalvlees bij."Halsema maakte al eerder duidelijk niet heel veel met dierenrechten op te hebben in een interview met de Duplomaat in 2003. Ze vertelde toen dat Groenlinks bepaald geen ‘vegetariërspartij’ is, dat ze zelf dol is op vlees en dat ze vindt dat er geen goede vervangers voor zouden zijn. Ook liet ze bij die gelegenheid weten dat ze niet snel de barricades op zou gaan voor de strijd tegen bont.

Deze week kwam Halsema opnieuw door in de Pers:

“Wij hebben ook opvattingen over mensen en niet alleen over dieren. De Dierenpartij is daarnaast veel radicaler en paternalistischer. Die wil een verbod op de vissenkom, terwijl ik denk: gekker moet het niet worden.’

‘Van oudsher ontfermen wij ons over dierenrechten. Voor een verbod op de bio-industrie kun je me wakker maken. Maar zij zetten het bevrijden van dieren op gelijk niveau met het eind aan de slavernij. Dat vind ik decadentie. Ik ontmoette een kinderarts in Gaza. Hij zei: oh, jullie zijn dat land waar ze een dierenpartij hebben. Ik zei: ja, dat komt omdat we geen echte problemen hebben.’ Vindt u een dier minder waard dan een mens?

‘Als je het me eerlijk vraagt? Ja. Ik vind mensenrechten... ik weet dat Marianne Thieme ook muggen beschermt eh... sorry, maar ik sla er wel eens een dood. Ja. Ik kan er niets aan doen.’Tot zover de analyse op het gebied van dierenrechten van Femke Halsema, ik denk dat de werkgroep dierenrechten van die partij misschien nog wel wat vragen heeft voor de fractievoorzitter….

http://bit.ly/bg9Hc

woensdag 9 september 2009

Woensdag 9 september 2009

De aangereden zwaan die gister een file op de A2 veroorzaakte maakt het goed. Nadat het dier was aangereden wilde zijn vrouwtje niet van zijn zijde wijken, waardoor de file ontstond. Zwanen zijn monogame dieren die levenslange verbintenissen aangaan. Dat maakt het extra verdrietig dat er elk jaar ongeveer 5.000 zwanen geschoten worden door jagers, ongeveer 30% van de populatie. Daardoor verliezen dus heel veel dieren hun partner.


De zwaan die gewond raakte op de A2 mag naar verwachting morgen weer terug naar het weiland bij de A2 waar z’n partner is achtergebleven.


http://bit.ly/16V3ex

maandag 7 september 2009

Maandag 7 september 2009

Gister Buitenhof gezien? Lollig om te zien dat zowel Herman Wijffels als Rick van der Ploeg pleitten voor het bezien van de crises in samenhang en een vermindering van de vleesconsumptie. En zich verbaasden over het feit dat daar in het parlement nauwelijks over gesproken zou worden. Ik heb beide heren mijn boek ‘het gelijk van de dieren, het geluk van de mensen’ en de film Meat the Truth toegezonden als blijk van waardering. Het gebeurt vaker, we lopen ver voor de muziek uit, en moeten daarmee ook niet zelden de eerste hoon opvangen over nieuwe inzichten, maar het geluid klinkt steeds luider door.

Kijk hier naar de uitzending van Buitenhof:

In Australië is grootscheeps bedrog met scharreleieren aan het licht gekomen

Dat is eerder in Nederland ook al eens uitvoerig aan de orde geweest.  Het blijft lucratief om consumenten te bedotten ten koste van dierenwelzijn. En het kabinet blijft inzetten op meer zelfregulering, in weerwil van oproepen als die van Wijffels en van der Ploeg.

http://bit.ly/ZGlrj

zaterdag 5 september 2009

Vrijdag 4 september 2009

Vandaag een brief van minister Verburg, waaruit blijkt dat ons duw- en trekwerk om hogere straffen te zetten op het mishandelen van dieren en het overtreden van de transportregels vrucht afwerpen.

Kijk maar :

Nu gelden de volgende maximale straffen bij overtredingen op het terrein van het doden en transporteren van dieren:

• maximaal 6 maanden hechtenis

• of een taakstraf

• of een boete van maximaal 18.500 euro


In onderstaand schema is vermeld welke straffen er onder welke omstandigheden maximaal opgelegd kunnen gaan worden, als de Eerste en Tweede Kamer de voorgestelde wijziging van de WED overnemen:

Doden van Dieren zonder opzet (overtreding)

• maximaal 1 jaar hechtenis

• of een taakstraf

• of een boete van maximaal 18.500 euro

Doden van Dieren met opzet (misdrijf)

• of maximaal 6 jaar hechtenis

• of een taakstraf

• of een boete van maximaal 74.000 euro

Schenden van de Transportverordening zonder opzet (overtreding)

• of maximaal 6 maanden hechtenis

• of een taakstraf

• of een boete van maximaal 18.500 euro

Schenden van de Transportverordening met opzet (misdrijf)

• of maximaal 2 jaar gevangenisstraf

• of een taakstraf

• of een boete van maximaal 18.500 euroNatuurlijk zit ‘t ‘m niet alleen in de hoogte van de straffen maar ook en vooral in de handhaving. Maar we gaan de goeie kant op wanneer de overheid gaat inzien dat dieren geen dingen zijn, maar wezens die serieuze rechtsbescherming verdienen!

Fijn weekend!

http://bit.ly/ZSUF0

donderdag 3 september 2009

Donderdag 3 september 2009

Gisteren in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek gehad met de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, LTO, de Dierenbescherming, Professor mr Freriks Dier en Recht en de Coalitie dierenbeschermingsorganisaties Nederland. Het ging over de nieuwe Wet Dieren die CDA-minister Verburg van Landbouw geconstrueerd heeft. Behalve LTO, waren de gesprekspartners kritisch tot zeer kritisch over de wet. Het is een wet die de diergebruiker beschermt en niet de dieren. De wet heette ook eerst Wet Dieren en dierlijke producten en dat is precies de juiste benaming voor deze wet. De minister stelt in haar nieuwe wet het produceren en gebruik van dieren centraal in plaats van de bescherming van dieren. Deze wet betekent een verslechtering ten opzichte van de huidige wet. Zo worden huisvestingssystemen (voor bijvoorbeeld legkippen, varkens, koeien) niet meer vooraf getoetst aan de hand van dierenwelzijnsnormen. Verder is het ritueel onverdoofd slachten zodanig in de wet verankerd dat het nog moeilijker wordt om dat verboden te krijgen. Nu staat de toestemming om onverdoofd te slachten in een relatief eenvoudige Algemene Maatregel van Bestuur. Zo’n maatregel is eenvoudiger ongedaan te maken dan een wet. Wij hebben een initiatiefwetsvoorstel gemaakt om het onverdoofd ritueel slachten verboden te krijgen. Klik hier

Een ander voorbeeld waarom deze wet zo fout is, is dat deze wet eigenlijk alleen maar lijkt te zijn bedoeld om Europese regelgeving om te zetten in Nederlandse regelgeving. De eigen verantwoordelijkheid om zelf strengere regels te stellen ten aanzien van het dierenwelzijn wordt niet genomen.

Reden te meer om deze wet massaal af te keuren. Laat het weten via www.dierenwet.nl teken daar de petitie.Wellicht heb je gisteren het programma Gifkikkers gezien bij de VARA. In dat programma werd duidelijk dat er nog steeds grove misstanden zijn bij het diertransport. Keer op keer belooft de diertransportsector dat het beter gaat worden, keer op keer laat de minister de sector zelf regels maken, en keer op keer werkt het niet. Het is een grof schandaal dat de dieren respectloos als waardeloze dingen op transport worden gezet. Er moet zo snel mogelijk een einde komen aan deze inhumane praktijken. Klik hier  voor de uitzending. Ik heb met Krista van Velzen en anderen Kamervragen gesteld en daarnaast willen wij de minister verzoeken om te komen tot wetgeving waarbij de overtredende vervoerder niet alleen straf krijgt (intrekking vergunning, boetes, gevangenisstraf) maar ook de verkregen winst door het transport moet inleveren. 

Tot slot nog goed nieuws: Meat the Truth, de klimaatfilm van de Nicolaas G. Pierson Foundation (NGPF), het wetenschappelijk bureau van de Nederlandse Partij voor de Dieren, heeft in Brazilië een Eervolle Onderscheiding gekregen. De spraakmakende documentaire, die aantoont dat de veehouderij een van de grootste veroorzakers is van klimaatverandering, werd vertoond tijden het 1e Internationale Filmfestival voor de Rechten van Dieren, dat op 29 en 30 augustus plaatsvond in Curitiba, Brazilië. Meat the Truth hoorde bij de drie films die in de prijzen vielen op het festival.Meat the Truth ontving op 15 november 2008 al een Eervolle Onderscheiding van de Film Council of Greater Columbus, tijdens het Columbus International Film and Video Festival in de Verenigde Staten.De documentaire is inmiddels over de gehele wereld vertoond, in landen als Taiwan, Australië, Nieuw-Zeeland, Equador, Canada, Italië, Duitsland, Argentinië, Spanje, Kroatië, Slovenië, Singapore, Portugal en Groot-Brittannië, en is vertaald in 6 verschillende talen: Chinees, Croatisch, Spaans, Portugees, Sloveens en Italiaans. Op het moment wordt er gewerkt aan een Turkse, Duitse en Franse vertaling. De Nederlandse , Engelse en Portugees ondertitelde versie zijn inmiddels gratis online gezet om een groot publiek kennis te laten maken met de film: www.meatthetruth.nl (Nederlandse en Engelse versie) en www.youtube.com/watch?v=dk7LPUHes8U (Portugese versie).


http://bit.ly/47wnA

maandag 31 augustus 2009

Maandag 31 augustus 2009

Sorry, ben even paar dagen heel druk geweest. Vandaag de draad weer even oppakken.

PvdA professor Roel in ’t Veld vindt dat de doorbraak van de PvDD een voorteken is van de ineenstortende democratie. Dit zei hij erover in Binnenlands bestuur:

Dit heb ik als reactie geschreven, want zoveel kortzichtigheid vroeg wel om een weerwoord.Er is trouwens meer discussie van mensen die de Partij voor de Dieren niet erg kunnen volgen. Een lid wees me op de hilarische blog van wethouder Homan van de gemeente Teylingen die weinig lijkt te snappen van de Flora- en faunawet en van de antwoorden die ik van minister Verburg kreeg. De wethouder denkt dat een gesloten eendenkooi opnieuw geregistreerd kan worden. Iemand die kennelijk uit onze achterban komt en zeer goed ingevoerd lijkt in de materie, dient de wethouder stevig van repliek: hier en hier.  

Dat dorpspolitiek zo heftig kan zijn;-)

Ik begrijp dat de wethouder eerst maar eens wild aan het beschuldigen en beledigen gaat in de veronderstelling dat er daarna wel spontaan een afspraak volgt. Boeiend!Tenslotte graag nog even je aandacht voor EVA, de zéér actieve club in België die de stqad gent wereldnieuws maakte met een wekelijkse vleesvrije dag. Tobias Leenaerten EVA zijn genomineerd voor een prijs van 5.000€ en die kunnen ze heel goed gebruiken. Als jullie vandaag allemaal even een stem uitbrengen op EVA, kan de prijs ze vast niet ontglippen!

Stemmen doe je hier.

http://bit.ly/H59qs

dinsdag 25 augustus 2009

Dinsdag 25 augustus 2009

Het tijdschrift bijzondere restaurants heeft op dit moment een on line enquete over foie gras (lever van gedwangvoederde ganzen en eenden). In de enquête wordt ten onrechte gesuggereerd dat er zoiets al ethisch geproduceerde foie gras bestaat door beperkte of geen dwang uit te oefenen bij het voederen van de vogels. Klinkklare onzin. Foie gras is in feite een letterlijk verziekte lever , die vervet is vanwege overmatige consumptie. Dwangvoederen gaat gepaard met veel dierenleed. Via een lange buis in de keel wordt driemaal daags een vette maïspap in de voormaag gepompt. In drie weken tijd ontstaat een zieke lever die is opgezwollen tot tienmaal haar gezonde omvang. Jaarlijks ondergaan 20 miljoen eenden en 5 miljoen ganzen deze marteling met angst, pijn en ernstige ademhalingsproblemen. Veel eenden en ganzen raken gewond aan hals en strot en lopen infecties en botbreuken op. Meer dan eens raakt de slokdarm van het dier geperforeerd door de stalen buis. Bij de slacht blijkt dat 30 tot 70% van de dieren botbreuken, ernstige verwondingen of infecties heeft.

Een dier zal zich nooit vrijwillig ziek eten (dat doen alleen mensen…) en moet dus gedwongen worden om verziekte levers te kunnen produceren. Nou zijn er ook van die broodje aap verhalen uit de horeca dat het speciale trekganzen zijn die gefokt worden die van nature extra veel eten om zo grote afstanden af te leggen. Trap er niet in! Vul liever de enquête in. Klik hier 


Tot morgen

http://bit.ly/zdvwk

dinsdag 28 juli 2009

Woensdag 29 juli 2009

Even een tussentijds weblog vanuit Brazilië. Het 12e World Vegan Festival is afgelopen en ik heb daar veel inspirerende mensen ontmoet

Ook heel erg bemoedigend om te zien hoe adembenemend dierenbeschermers vanuit de hele wereld naar ons unieke initiatief kijken:  Een Partij voor de Dieren in parlement, senaat, provinciale staten en waterschappen en straks ook in gemeenteraden. In Brazilië willen mensen niets liever dan met een eigen Partij voor de Dieren deelnemen aan de nationale verkiezingen van 2011.

Voor een zetel in het Braziliaanse parlement is één procent van de stemmen nodig. Een forse opgave, zeker gelet op het feit dat het beschermen van dieren in Brazilië nog geen breed gedragen maatschappelijk onderwerp is. Dat geldt wel voor de milieu-effecten voor Brazilië van de wereldwijde vleesconsumptie. Heel veel Brazilianen zien de verwoestende invloed van de sojateelt voor veevoer.

Het feit dat hier opkomstplicht is en heel veel Brazilianen de zittende politiek verfoeien, kan grote kansen bieden aan een partij voor de dieren. Als van elke honderd Brazilianen er eentje is die daarvoor voelt, kan de volgende doorbraak een feit worden…

Onze film Meat the Truth zal daarom in de ondertitelde versie (er wordt ook gedacht aan een nagesynchroniseerde versie omdat veel Brazilianen niet gewend zijn aan ondertitels) een belangrijke rol kunnen spelen tijdens de Braziliaanse verkiezingscampagne.

De reacties op de vertoning van de film waren overweldigend. Mensen die pleiten voor vleesvermindering voelen zich er zeer door gesterkt en zien dat je met weinig mensen de wereld kunt veranderen door de inzet van dit soort middelen.

Tijdens het festival waren er tal van activiteiten. Zoals kookworkshops door de Braziliaanse arts Dr. Alberto Peribanez Gonzalez, die recent een boek publiceerde ‘Lugar de medico e na çozinha’, de plek waar de dokter thuishoort is in de keuken.

Van het boek zijn inmiddels tienduizenden exemplaren verkocht en er bestaat grote belangstelling voor in de Braziliaanse media. De veganistische kookworkshops van Peibanez Gonzalez worden gesponsord door Electrolux, wat aangeeft dat veganisme zich aan het ontwikkelen is tot een breed gewaardeerde leefstijl.

Tijdens het festival werd ook de oproep gedaan om in Brazilië elke tweede dag van de week (Segunda) een vleesvrije dag te maken in navolging van de Meatless Monday campagne van Paul McCartney.


Ik zag dat er een geweldig bericht verschenen is in De Pers over de resultaten die we boeken als partij in het Nederlands parlement, door de combinatie van onze parlementaire en buitenparlementaire activiteiten. 


Steeds meer mensen gaan zien dat de vraag “en wat heeft jullie partij dan bereikt na twee jaar in het parlement” zonder voorbehoud beantwoord kan worden met “héél veel” .

Een compleet andere houding van de Nederlandse regering ten opzichte van de consumptie van dierlijke eiwitten, zeer tegen de wil van de zittende politieke partijen zoals CDA maar ook PvdA.

Als je onze resultaten afzet tegen wat de tweemansfractie van de SGP in 85 jaar bereikt heeft om haar doelstellingen dichterbij te brengen, moet je vaststellen dat onze werkwijze aanzienlijk meer vrucht afwerpt, en gelukkig ook maar;-)

Natuurlijk blijven er altijd mensen die dat niet willen of kunnen zien. Zoals Luuk Blom (PvdA) die ons maar een zielig partijtje vindt. Deze onbezoldigde hoofdrolspeler in onze uitzendingen in het kader van de Zendtijd Politieke Partijen, laat zien dat je het in andere politieke partijen ver kunt schoppen zonder enige feitenkennis en zonder gevoel voor wat er in de samenleving speelt.

We liggen op koers! Vrolijke zomer, en tot gauw weer,

Marianne

http://bit.ly/xCWnx

vrijdag 17 juli 2009

Donderdag 16 juli 2009

Beste lezer, 


Ik ben er net als velen van jullie even tussenuit. Komende week zal ik spreken op het World Vegan Congress in Rio de Janeiro tijdens de première van Meat the Truth en aansluitend heb ik nog een aantal werkbezoeken in Brazilië om me op de hoogte te stellen van de ontbossing en de productie van veevoer voor onze intensieve veehouderij.


Prachtig bericht op de valreep van Nederlandse klimaatdeskundigen die vinden dat koeien meer groenvoer moeten gaan eten en minder graan en soja, omdat het verkeerde menu voor koeien (en het jaarrond op stal houden) een enorm negatief effect heeft op het klimaat.


Een geweldige bevestiging voor het gelijk van onze klimaatfilm ‘Meat the Truth’ die aanvankelijk zo fel bekritiseerd werd vanuit de sector en het conservatieve deel van de politiek. Ik heb Kamervragen gesteld over het bericht. 


Ook heb ik vragen gesteld over de brief die de minister stuurde naar Wakker Dier, in reactie op de melding dat heel veel kalveren direct na hun geboorte bij hun moeder worden weggehaald en vervolgens gedwangvoederd worden met een sonde. Een afschuwelijke manier van dierenmishandeling, die wettelijk verboden is maar waar niet of nauwelijks tegen wordt opgetreden. Je vindt de vragen hier.Ik blijf het lot van dieren in Nederland nauwlettend volgen, maar zal in de komende weken geen weblog schrijven omdat ik dan probeer ook een paar weekjes vakantie te nemen.


Je kunt nieuwe weblogs verwachten in de laatste week van augustus, of als er belangrijk nieuws is in de tussentijd. Zoals over de varkens- ebola, die laat zien hoe kwetsbaar we onszelf aan het maken zijn voor muterende dierziekten.


Of wanneer de minister even snel de nieuwe regels voor stahoogte tijdens veetransporten probeert weg te moffelen (ik stelde er vandaag nog Kamervragen over).


Kortom, laten we allemaal ogen en oren wijd open houden voor alles wat ons nog te doen staat om dieren een beter leven te bezorgen, maar laat dat een vrolijke zomer vooral niet in de weg staan.


Tot eind augustus, veel plezier tijdens de komende weken!


Groetjes,

Marianne.

http://bit.ly/Bxl5v

vrijdag 10 juli 2009

Vrijdag 10 juli 2009

Vandaag is tijdens het stierenrennen in Pamplona een 27 jarige man omgekomen.


Dat maakt het al jaren zo spannend , dat het mis kan gaan.


Peta protesteert al jaren tegen het barbaarse evenement met de running of the nudes.Goed weekend!

http://ping.fm/6tjkc

woensdag 8 juli 2009

Woensdag 8 juli 2009

Het project Vitagoat van Victor Hooftman is genomineerd voor de TROUW idealenwedstrijd. Er kan gestemd worden tot 15 juli, doe allemaal even je best om een zeer diervriendelijk ontwikkelingssamenwerkingsproject in de schijnwerpers te zetten.Op donderdag 9 juli zal om 11.45 uur bij de Raad van State het geding Winschoten - Circus Herman Renz plaatsvinden. Beide partijen gingen in hoger beroep na de uitspraak van de meervoudige rechtbank

in Groningen dat ‘dierenwelzijn’ door gemeenten niet als ‘weigeringsgrond’ mag worden gebruikt voor het verlenen van vergunningen aan circussen met wilde dieren. De gemeente Winschoten weigerde in 2007 circus Herman Renz een speelvergunning op basis van het criterium ‘Dierenwelzijn’ dat de gemeente zelf had opgenomen in de ‘Algemene Plaatselijke Verordening’. Woordvoerder Leonie Vestering van Wilde Dieren de Tent Uit: “Het is onbegrijpelijk dat, wanneer Den Haag het laat afweten, gemeenten gedwongen worden dierleed

binnen hun gemeentegrens toe te laten. Vele andere landen hebben al een nationaal verbod of gelden er gemeentelijke verboden. Ook Nederland zou dit voorbeeld moeten volgen.” Goed werk van www.wildedierendetentuit.nlMeer plaatjes van de circusgekte die lang normaal gevonden is.Ons Limburgse Statenlid Frank Wassenberg heeft samen met enkele andere partijen een motie ingediend om verwilderde huiskatten niet langer slachtoffer te laten worden van jagers.  Goeie aktie, wordt vervolgd!Tot gauw weer!

http://ping.fm/xbRyZ

donderdag 2 juli 2009

Donderdag 2 juli 2009

Vandaag laatste vergaderdag van de Tweede Kamer voordat het reces begint. Altijd erg druk en hectisch met honderden moties die we moeten beoordelen. Zelf heb ik een motie ingediend voor een moratorium op het gebruik van de giftige bestrijdingsmiddelen onder de verzamelnaam neonicotinoïden totdat onomstotelijk vaststaat dat neonicotinoïden geen schadelijk effect hebben op bijen.

Daarnaast heb ik een drie moties ingediend over de slachtmethoden die hier in Nederland worden gehanteerd voor varkens en kippen: de CO2 bedwelmingsmethode respectievelijk de waterbad-electrocutie methode. Beide methoden zijn zeer dieronvriendelijk en de laatste voldoet niet eens aan de wettelijke normen. Klik hier, hier en hier voor de moties (vanaf vrijdag aan te klikken).

Volgende week heb ik veel interviews en gesprekken met maatschappelijke organisaties. Leuk is om te melden dat ik volgende week dinsdag een ontmoeting heb met de initiatiefnemers voor een Partij voor de Dieren in Portugal!Geweldig nieuws uit Bolivia: dankzij de inspanningen van de dierenbescherming “Animal Defenders International"  heeft President Evo Morales een nieuwe wet ondertekend om het gebruik van wilde en gedomesticeerde dieren in circussen te beëindigen. De aanleiding voor de wet, die door Congreslid Ximena Flores van Potosi werd ingediend, was een wetenschappelijk rapport over het lijden van dieren in circussen en de schokkend beelden die de dierenbescherming had weten te maken van de circussen. Het gebruiken van dieren in circussen wordt door de regering gezien als “een daad van wreedheid”. Circussen krijgen één jaar om hun shows aan te passen. In steeds meer landen, waaronder Oostenrijk, België en Engeland, Zweden, Finland en Denemarken, wordt het gebruik van wilde dieren in circussen verboden of door dierenwelzijnsregels zo goed als onmogelijk gemaakt. En in Nederland… kunnen circussen gewoon nog doorgaan. Tot zover onze zogenaamde koploperspositie met betrekking tot dierenwelzijn….Vakenswaard 2008 (BRON: wilde dieren de tent uit
Tot volgende week!

http://ping.fm/Wp4S8