donderdag 24 september 2009

Donderdag 24 september 2009

Stichting VROM heeft een claim van vijf miljard euro neergelegd bij de provincie Overijssel. Daarmee hoopt de stichting de vestiging van megastallen (geiten- en kippenfabrieken, en varkensflats) in de provincie te voorkomen. Megastallen vormen een bedreiging voor niet alleen het milieu en dierenwelzijn en –gezondheid,maar ook voor de volksgezondheid. De Cijfers en analyses van de onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving, de Raad voor Dier-aangelegenheden, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), en de Raad voor het Landelijk Gebied laten zien dat er duidelijk meer nadelen dan voordelen kleven aan een megastal. De uitstoot van ammoniak en fijnstof neemt nauwelijks af (met respectievelijk 2 procent en 4 procent) en in de naaste omgeving van de veefabriek wordt zelfs een toename verwacht.


Huisartsen in veedichte gebieden maken zich in toenemende mate zorgen over de besmetting van varkens met de resistente MRSA-bacterie waarmee inmiddels de helft van de varkenshouders besmet is. Ook is er een directe relatie tussen de gevaarlijke Q-koorts en de bio-industrie Ondertussen betalen de inwoners van bijvoorbeeld de gemeente Grubbenvorst, die de afgelopen jaren een felle strijd hebben gevoerd tegen een veefabriek van 30.000 varkens en 1,3 miljoen kippen, de maatschappelijke rekening. Zij zullen de komende jaren worden geconfronteerd met fijnstof, stank en geluidsoverlast omdat een paar ondernemers hun megalomane dromen mogen realiseren. Het wordt tijd dat we als samenleving onze kernwaarden centraal stellen in de keuzes die we maken, in plaats van economische ontwikkeling en winstbejag leidend te laten zijn. We staan op een kruispunt waarvan de ene weg leidt naar een verheviging van de industriële veehouderij, die levende wezens tot dingen reduceert. De andere weg is naar een samenleving waar dieren met respect worden behandeld. Het is onbegrijpelijk dat partijen die zeggen begrippen als rentmeesterschap hoog in het vaandel te hebben (regeringspartijen CDA en ChristenUnie), kiezen voor de eerste weg. Pierre Troubetzkoy heeft daarvan gezegd: Hoe kunnen mensen hopen op genade van wat boven hen staat als ze zelf geen enkele genade kennen voor wat onder hen staat.Nog even een aardigheidje, je kunt me hier tot nieuwe kandidaat premier stemmen om het proces van een diervriendelijk Nederland wat te bespoedigen...;-)

http://bit.ly/a7Ghg

Geen opmerkingen:

Een reactie posten