dinsdag 2 februari 2010

Dinsdag 2 februari 2010

Dat was even een bijzondere gewaarwording. Niks gevraagd aan minister Verburg, maar toch een uitvoerig antwoord van haar! Het begon met het prachtige gebaar van minister Cramer om voortaan de officiële diners bij VROM vegetarisch te maken, met uitzondering van speciale persoonlijke verzoeken van gasten. Omdat het aanzienlijk meer zoden aan de dijk zet dan andere klimaatbesparende maatregelen van het kabinet, heb ik vervolgens aan de ministers van V&W, Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking, VWS, defensie, Onderwijs en Binnenlandse zaken gevraagd of ze het goede voorbeeld van de minister van VROM wilden volgen en ook zouden willen overwegen een vleesloze dag in te voeren in de departementskantines.

Ik had de vraag niet gesteld aan de minister van LNV, omdat die geen gelegenheid onbenut laat om vleesvermindering aan te duiden als ‘symboolpolitiek’, de effecten daarvan in twijfel trekt en de verduurzaming in de eiwitketen zoekt in het vervangen van biefstuk door kippenbout, of kip door (echt ze zei het deze week nog letterlijk) ‘een ei of een vis’

Minister Verburg lijkt ervan overtuigd dat zonder dierlijke eiwitten geen overleven mogelijk is, zelfs als wetenschappers eerder het omgekeerde aangeven.

En dus was het opmerkelijk om antwoord te krijgen van de enige minister aan wie ik de vraag niet gesteld had.

De antwoorden zelf waren nog opmerkelijker: minister Verburg geeft aan dat de ministers zelf moeten weten of ze wel of geen vlees serveren tijdens hun officiële diners. Dat was geen nieuws, sterker nog , daarin lag nu juist de aanleiding het die ministers persoonlijk te vragen.

Hoe het ook zei, de minister zit als een bok op de haverkist om de consumptie van dierlijke eiwitten te verdedigen, liever sprinkhanenkroketten of kweekvlees dan vegetarische kroketten, zo lijkt het.

Het is een achterhoedegevecht van een minister die nu eenmaal meer heeft met de veeteelt dan met de akkerbouw. Dat zal hoe dan ook veranderen op korte termijn.

Tot morgen!

http://bit.ly/cCyGHk

Maandag 1 februari 2010

Vanavond vond er voor de eerste keer in Leiden een Meat Free Monday plaats in restaurant Piccolino aan het Noordeinde. De avond was georganiseerd door Dick de Vos en Estefanía Pampín Zuidmeer, de nummers één en twee op de Partij voor de Dierenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart aanstaande. Ik was uitgenodigd om de avond te openen met een toespraak over de noodzaak van minder vlees eten.

Het was een mooie, drukbezochte avond:  alle tafels bezet en eigenaar en kok Argun serveerde een smakelijk vegetarisch driegangen menu. Ik vertelde ondermeer dat als alle inwoners van Nederland één dag per week vegetarisch zouden eten, dat net zoveel CO2 besparen als wanneer er een miljoen auto’s van de weg zouden worden gehaald. Restauranteigenaar Argun was ook zeer enthousiast. Hij zei: "We moeten inderdaad ergens beginnen, zowel voor de mensen als voor de dieren. Er is veel behoefte aan.” 
 


 


 

http://bit.ly/c0HbMI

donderdag 28 januari 2010

Donderdag 28 januari 2010

Gisteren spoeddebat over de Q-koorts en de massale dodingen van geiten. Het kabinet wil nu ook de mannelijke dieren (de bokken) doden. Een grote schande, aangezien deskundigen zoals het centraal veterinair Instituut aangeven dat er vanuit het oogpunt van volksgezondheid geen reden voor is. Dan blijven weer de puur economische redenen over. Lees hier mijn bijdrage.We hebben moties ingediend met onder meer het verzoek om de bokken en rammen niet te doden, een motie voor een fokverbod en een motie om een parlementair onderzoek te beginnen over de gang van zaken rond de Q-koortsbestrijding. Daarnaast willen wij dat er een parlementair onderzoek komt naar de relatie tussen de volksgezondheid en de vee-industrie.Na het debat was er een ludieke actie van de geiten- en schapenhouders op het Plein voor de Tweede Kamer. Met duizenden ballonnen wilden de boeren de tien overleden Q-koortspatiënten, de duizenden zieke Q-koortspatiënten en de 40.000 geiten en schapen herdenken en protesteren tegen het kabinetsbeleid. 

Vandaag twee sets Kamervragen gesteld over respectievelijk de opslag van inbeslaggenomen honden en over de aan jagers verleende vergunning om damherten op de Kop van Schouwen (Zeeland) massaal dood te schieten. Klik hier voor de vragen over de in beslag genomen honden en hier voor de damherten.Tot morgen!

http://bit.ly/ceKiSq

dinsdag 26 januari 2010

Dinsdag 26 januari 2010

Zondagochtend bij het radio 1 programma Vroege Vogels weer een prachtige column van Roos Vonk gehoord: Klik hier. ’s Middags afgereisd naar Baarn voor de TV-opnames van het RTL4 programma “Ik hou van Holland”. Uitzending is 20 maart aanstaande. Morgenochtend weer een spoeddebat over het Q koorts drama. Ministers Verburg en Klink gaan steeds meer dieren afmaken. Nu moeten ook alle bokken gedood worden. Het is echt vreselijk wat er nu met de botte bijl besloten wordt, zeker als je beseft dat het allemaal niet nodig was geweest. we hadden moeten voorkomen dat boeren massaal en intensief geiten gingen fokken in de vee-industrie. He kabinet had bekend moeten maken waar de besmette bedrijven zich bevonden, het kabinet had  in 2008 al tegen de sector moeten gezegd: en nu stoppen met het fokken met en het vervoeren van de geiten en schapen, totdat we grip krijgen op de Q-koorts. Maar nee, geld ging voor volksgezondheid, sectorbelangen voor ethiek en dierenwelzijn. Het is een schande.

Tot morgen!

http://bit.ly/diJYh2

Dinsdag 26 januari 2010

Zondagochtend bij het radio 1 programma Vroege Vogels weer een prachtige column van Roos Vonk gehoord: Klik hier. ’s Middags afgereisd naar Baarn voor de TV-opnames van het RTL4 programma “Ik hou van Holland”. Uitzending is 20 maart aanstaande. Morgenochtend weer een spoeddebat over het Q koorts drama. Ministers Verburg en Klink gaan steeds meer dieren afmaken. Nu moeten ook alle bokken gedood worden. Het is echt vreselijk wat er nu met de botte bijl besloten wordt, zeker als je beseft dat het allemaal niet nodig was geweest. Dit kabinet en de kabinetten daarvoor hebben alle ruimte gegeven aan boeren om massaal en intensief geiten gaan te fokken in de vee-industrie. Dit kabinet heeft de locaties van de besmette bedrijven al die tijd geheim gehouden, het publiek niet voorgelicht. Dit kabinet heeft ondanks de duizenden Q-koorts patienten  geweigerd een fok- en vervoersverbod in te stellen. Dit kabinet heeft het voorzorgs-principe aan haar laars gelapt. Geld ging voor volksgezondheid, sectorbelangen voor ethiek en dierenwelzijn. Het is een schande.

Tot morgen!

http://bit.ly/9BsCyw

zondag 24 januari 2010

Vrijdag 22 januari 2010

Vandaag op bezoek geweest bij de Ezelsocieteit, blijft elke keer weer geweldig om te zien met hoeveel liefde de dieren daar worden opgevangen.

Ik krijg veel mail van mensen die zich afvragen of er naast alle inzamelingen voor mensen die het slachtoffer zijn van de aardbevingsramp in Haiti ook iets wordt gedaan voor de dieren ter plaatse. We zijn druk aan het inventariseren wat de noden zijn en wat de mogelijkheden om daar iets aan te doen, binnenkort meer! Bij de ramp in Katrina duurde het ook relatief lang voordat de dieren hulp kregen.Prachtige column deze week van prof. Roos Vonk over de eilandjesretoriek van onze minister van LNV.En CDA en VVD willen in een hoofdelijke stemming proberen het wetsvoorstel dat seks met dieren verbiedt ongedaan te maken. Drie keer raden waarom ze dat willen… Wij hebben ook kritiek omdat het eigenlijk geen dierenbeschermingswet is maar een zedelijkheidswet. Ik heb er eerder samen met Mensje van Keulen een opinieartikel over geschreven.Maar dat is niet de reden waarom CDA en VVD de wet niet willen. Die zijn volgens mij doodsbang voor het mogelijke vervolg: dat je straks ook geen varkens meer mag castreren, koeien mag insemineren en eendagshaantjes versnipperen. Want stel je voor dat we de seksuele integriteit van dieren werkelijk zouden gaan respecteren… lees hier het stenografisch verslag van het debat.Goed weekend!

http://bit.ly/4YKcQu

donderdag 21 januari 2010

Donderdag 21 januari 2010

Gisteren een debat gevoerd met de minister van Landbouw over haar nota “duurzaam voedsel” waarin staat dat er een verduurzaming dient te komen in de productie van dierlijke eiwitten (vlees, vis, zuivel, eieren e.d.) en daarnaast dat er een eiwittransitie moet worden ingezet, met andere woorden dat er minder dierlijke eiwitten en meer plantaardige eiwitten moeten worden geconsumeerd.

Het debat duurde veel langer dan gepland en op mijn verzoek gaan we het debat op een andere dag voortzetten (Het CDA wilde het liever even snel afronden). Het lijkt eindelijk door te dringen in de Tweede Kamer: duurzaam willen leven vereist een herbezinning op de productie en consumptie van vlees. Tijdens het overleg was vleesvermindering het onderwerp van bijna elke fractie. Dat was een paar jaar geleden nog heel anders. Lees hier mijn bijdrageEn zo ziet Jos Collignon het CDA duurzaamheidsbeleid. Klik hierDirect na het debat ben ik afgereisd naar de vakbeurs van biologische producenten en de biologische handel in Zwolle, de Biovak. Ik heb daar onder meer gesproken met een biologische pluimveehouder,een aantal biologische melkveehouders, waaronder met Kees van Zelderen van ZLTO (zuidelijke Land- en tuinbouw Organisatie), en Maarten Vrolijk van Wageningen UR Livestock Research. Ik zal de bedrijven ook nog gaan bezoeken dit jaar. Het was een goed gesprek over de toekomst van de biologische veehouderij, de rol van de overheid en de problemen rondom het doden van eendagshaantjes en stierkalfjes.De werkgroep Overijssel stond ook op de beurs met een stand. Onze documentaire Meat the Truth was daar te bekijken. Ik begreep van hen dat er veel belangstelling voor onze partij was vanuit de biologische sector en inclusief veel aanmeldingen voor lidmaatschappen.Stichting Natuur en Milieu is een mooie campagne over de landbouw begonnen getiteld “'meld mythen anoniem’. De stichting roept iedereen op om voorbeelden te sturen waarbij feiten worden verdraaid ten gunste van de huidige landbouwpraktijk en wil dat de discussie over landbouw en voedselproductie gevoerd wordt op basis van feiten waarbij de mythen doorgeprikt worden. Ze houdt de komende tijd het landbouwdebat nauwlettend in de gaten en inventariseert mythen die de feiten vertroebelen. LTO is furieus, natuurlijk…. Morgen ga ik een bezoek brengen aan de Ezelsociëteit in Zeist (ezelopvang).Tot morgen!

http://bit.ly/8oQEok