donderdag 21 januari 2010

Donderdag 21 januari 2010

Gisteren een debat gevoerd met de minister van Landbouw over haar nota “duurzaam voedsel” waarin staat dat er een verduurzaming dient te komen in de productie van dierlijke eiwitten (vlees, vis, zuivel, eieren e.d.) en daarnaast dat er een eiwittransitie moet worden ingezet, met andere woorden dat er minder dierlijke eiwitten en meer plantaardige eiwitten moeten worden geconsumeerd.

Het debat duurde veel langer dan gepland en op mijn verzoek gaan we het debat op een andere dag voortzetten (Het CDA wilde het liever even snel afronden). Het lijkt eindelijk door te dringen in de Tweede Kamer: duurzaam willen leven vereist een herbezinning op de productie en consumptie van vlees. Tijdens het overleg was vleesvermindering het onderwerp van bijna elke fractie. Dat was een paar jaar geleden nog heel anders. Lees hier mijn bijdrageEn zo ziet Jos Collignon het CDA duurzaamheidsbeleid. Klik hierDirect na het debat ben ik afgereisd naar de vakbeurs van biologische producenten en de biologische handel in Zwolle, de Biovak. Ik heb daar onder meer gesproken met een biologische pluimveehouder,een aantal biologische melkveehouders, waaronder met Kees van Zelderen van ZLTO (zuidelijke Land- en tuinbouw Organisatie), en Maarten Vrolijk van Wageningen UR Livestock Research. Ik zal de bedrijven ook nog gaan bezoeken dit jaar. Het was een goed gesprek over de toekomst van de biologische veehouderij, de rol van de overheid en de problemen rondom het doden van eendagshaantjes en stierkalfjes.De werkgroep Overijssel stond ook op de beurs met een stand. Onze documentaire Meat the Truth was daar te bekijken. Ik begreep van hen dat er veel belangstelling voor onze partij was vanuit de biologische sector en inclusief veel aanmeldingen voor lidmaatschappen.Stichting Natuur en Milieu is een mooie campagne over de landbouw begonnen getiteld “'meld mythen anoniem’. De stichting roept iedereen op om voorbeelden te sturen waarbij feiten worden verdraaid ten gunste van de huidige landbouwpraktijk en wil dat de discussie over landbouw en voedselproductie gevoerd wordt op basis van feiten waarbij de mythen doorgeprikt worden. Ze houdt de komende tijd het landbouwdebat nauwlettend in de gaten en inventariseert mythen die de feiten vertroebelen. LTO is furieus, natuurlijk…. Morgen ga ik een bezoek brengen aan de Ezelsociëteit in Zeist (ezelopvang).Tot morgen!

http://bit.ly/8oQEok

Geen opmerkingen:

Een reactie posten