maandag 7 september 2009

Maandag 7 september 2009

Gister Buitenhof gezien? Lollig om te zien dat zowel Herman Wijffels als Rick van der Ploeg pleitten voor het bezien van de crises in samenhang en een vermindering van de vleesconsumptie. En zich verbaasden over het feit dat daar in het parlement nauwelijks over gesproken zou worden. Ik heb beide heren mijn boek ‘het gelijk van de dieren, het geluk van de mensen’ en de film Meat the Truth toegezonden als blijk van waardering. Het gebeurt vaker, we lopen ver voor de muziek uit, en moeten daarmee ook niet zelden de eerste hoon opvangen over nieuwe inzichten, maar het geluid klinkt steeds luider door.

Kijk hier naar de uitzending van Buitenhof:

In Australië is grootscheeps bedrog met scharreleieren aan het licht gekomen

Dat is eerder in Nederland ook al eens uitvoerig aan de orde geweest.  Het blijft lucratief om consumenten te bedotten ten koste van dierenwelzijn. En het kabinet blijft inzetten op meer zelfregulering, in weerwil van oproepen als die van Wijffels en van der Ploeg.

http://bit.ly/ZGlrj

Geen opmerkingen:

Een reactie posten