dinsdag 8 december 2009

Dinsdag 8 december 2009

Vandaag hadden wij mondelinge vragen willen stellen aan minister Klink van volksgezondheid over het laakbare beleid met betrekking tot de qkoorts uit de vee-industrie (de geitenhouderijen). De Kamer heeft echter besloten om er een spoed algemeen overleg met de minister over te houden aanstaande donderdag. Dan gaan we er vier uur over debatteren. Heel goed!

Verder hebben we gestemd over alle moties en amendementen voor de nieuwe Wet dieren en voor de Landbouwbegroting 2010. Een wet die in de plaats komt van de huidige Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Het is een waardeloze wet geworden die dankzij een aantal amendementen en moties toch nog een beetje diervriendelijker gemaakt is en op een paar punten zelfs diervriendelijker dan de huidige gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Zo is er een amendement aangenomen die de intrinsieke waarde van dieren (de waarde die het dier van zichzelf heeft los van het nut voor de mens) nog nader invult door ook de vijf vrijheden van Brambell toe te voegen.

Die vijf vrijheden zijn:Dieren zijn vrij:

1. van dorst, honger en onjuiste voeding;

2. van fysiek en fysiologisch ongerief;

3. van pijn, verwondingen en ziektes

4. van angst en chronische stress;

5. om hun natuurlijk (soorteigen) gedrag te vertonenTeleurstellend was wel dat dit amendement (afkomstig van de coalitiepartijen) slechts uitging van de gedachte dat dieren enkel wezens zijn met gevoel. Het is al heel lang bekend dat dieren levende wezens zijn met niet alleen gevoel maar ook met bewustzijn. Ik had dus een subamendement ingediend om dat laatste element ook in de wet opgenomen te krijgen. Echter, zo ver zijn de meeste partijen nog niet. Aan dat bewustzijn moet nog gewerkt worden! Hier een mooi interview met bioloog Frans de Waal bij het TV programma Boeken van twee weken geleden over bewustzijn en empathie bij dieren.Daarnaast heeft Groenlinks een motie ingediend voor een publiekscampagne van de overheid om mensen te wijzen op de negatieve effecten van het eten van vis, vlees en zuivel voor het klimaat en het dierenwelzijn. Deze motie hadden wij in juni al ingediend en die kreeg toen nog geen meerderheid. Nu wel, we vorderen! Geweldig. En er is een motie van Waalkens en Cramer aangenomen die een plan van aanpak bepleit voor de teelt van eiwithoudende gewassen zoals linzen, erwten, bonen en lupine, waar wij ook al verschillende keren in een motie om gevraagd hadden. Toen was er nog geen meerderheid, nu gelukkig wel! 

Je ziet dat onze aanjaagfunctie goed werkt. Ook heeft de Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht om duurzaamheidseisen aan producten buiten de EU te stellen om zo de wereldvoedselorganisatie uit te dagen daar een uitspraak over te doen, waaruit duidelijk wordt welke eisen aan importproducten gesteld mogen worden. Ook goed nieuws!

Er was helaas ook nog een minpuntje, onze eerder aangenomen motie om het verbod op de verrijkte kooi te bespoedigen, werd nu door de Christenunie onderuit gehaald en daarmee wordt het verbod op de verrijkte kooi dus op de lange baan geschoven. Dat is heel verdrietig, omdat kippen in kooien uitzichtloos lijden, maar op zulke momenten kiest de CU kennelijk nog steeds liever voor de economische positie van boeren dan voor het welzijn van de kippen.En last but not least, we hebben een motie aangenomen gekregen die vraagt om een europees verbod op de vangst op en handel in dolfijnen uit het wild! Wie de film The Cove heeft gezien, weet wat de gruwelijke jacht op dolfijnen inhoudt. De film draait op dit moment in een aantal Nederlandse bioscopen klik hier.Tot gauw weer!

http://bit.ly/5pAYj2

Geen opmerkingen:

Een reactie posten