donderdag 10 december 2009

Donderdag 10 december 2009

Gisteravond ontmoeting gehad met Sir Paul McCartney in het Gelredome. Omdat ik halverwege het concert weg moest (naar Pauw en Witteman) kwam hij speciaal kort voor het concert naar me toe. Wat een wonderlijke ervaring om met ‘m te spreken en ‘m direct daarna het podium op te zien wandelen! Ik ben er zeker van dat hij een enorme invloed zal hebben op een succesvolle Meat Free Monday campagne wereldwijd.


In Nederland is het vanavond al opgepikt door minister Cramer op verzoek van mijn collega Esther Ouwehand tijdens het debat voor de VROM begroting. Klasse!

Na de uitzending van Pauw en Witteman waarin ik het kabinet dood door schuld verweten heb, ben ik overstelpt met adhesiebetuigingen. De petitie die we plaatsten op www.partijvoordedieren.nl werd binnen één etmaal getekend door 3500 mensen die bezwaar maken tegen de ruiming van gezonde geiten. En dat is nog maar een begin. In de kamer werd ik door de traditionele partijen hard aangevallen om mijn woordgebruik in de uitzending en in de kamer. Met name dood door schuld vindt men niet kunnen.

Ik blijf daar echter bij. Een kabinet dat welbewust verzuimt de besmettingshaarden van een voor zwangere vrouwen en andere risicogroepen potentieel dodelijke ziekte openbaar te maken, en dat op de hoogte is van het feit dat er inmiddels naast meer dan 3000 zieken ook 11 doden te betreuren zijn, is schuldig aan nalatig handelen.

Het is een grof schandaal dat economische belangen zwaarder wegen dan gezondheid en welzijn van de bevolking. Ook het feit dat de verplichte vaccinatie op veel bedrijven nog steeds niet is toegepast kan absoluut niet door de beugel. De overheid kijkt echter de andere kant op, en houdt overtreders uit de wind.

In oktober heb ik er nog voor gepleit de geiten dit seizoen niet te dekken, zodat er geen nieuwe risico’s zouden ontstaan. Dat verzoek is genegeerd, met als gevolg dat de drachtige geiten op besmette bedrijven nu moeten worden gedood volgens het kabinet.

Saillante bijkomstigheid: geiten worden in vrijwel alle gevallen onverdoofd ritueel geslacht. Minister Verburg gaf in haar reactie aan dat de geiten ‘op de traditionele wijze geslacht zouden worden’, maar dat er onder geen beding sprake zou zijn van onverdoofd ritueel slachten.

Dat klinkt niet logisch, gelet op het feit dat geiten niet of nauwelijks geslacht worden in het reguliere circuit.

Ik wil iedereen vragen alert te zijn op rituele geitenslachtingen in het kader van de ruimingen zodat we de minister daar direct op aan kunnen spreken wanneer daarvan sprake is.

De Partij voor de Dieren heeft vandaag een motie van afkeuring ingediend tegen de ministers Klink en Verburg. Deze motie is niet door de andere partijen gesteund. Wij wilden echter een duidelijk signaal afgeven over het laakbare beleid van de ministers.  


Goed weekend!

http://bit.ly/7wqLIr

1 opmerking: