donderdag 17 december 2009

Woensdag 16 december 2009

Vandaag aangekomen in Kopenhagen. Het was ongelooflijk moeilijk om het congresgebouw in te komen. Er waren heel veel vertegenwoordigers van Non Gouvernementele Organisaties voor het gebouw die massaal protesteerden tegen de trage onderhandelingen voor een nieuw Klimaatakkoord. Opvallend veel organisaties wezen op “livestock farming: the number one cause of global warming” (De veehouderij is de nummer 1 oorzaak voor de opwarming van de aarde). Eindelijk! Binnen is dat echter nog niet echt doorgedrongen: het ging weer met name over alternatieven voor fossiele brandstoffen.Vreemd is dat de organisatie van de klimaattop een groot aantal gerenommeerde milieuorganisaties, die notabene geaccrediteerd zijn voor de conferentie, niet binnen liet. Zoals Friends of the Earth, een belangrijke organisatie waar bijvoorbeeld milieudefensie bij aangesloten is. We werden op deze gang van zaken gewezen door de andere NGO’s waar we vandaag een gesprek mee hadden. Ik heb er een filmpje over gemaakt, klik hier.Ook hadden we een gesprek met minister Cramer over de voortgang van de onderhandelingen. Ze vertelde dat de Europese Unie een bod op tafel had gelegd met betrekking tot de emissiereductie, maar dat noch de Verenigde Staten noch China inzicht hebben gegeven in hun bereidheid om minder broeikasgassen uit te stoten. Dat zet de onderhandelingen op dit moment stil. Iedereen wacht op elkaar. Er is sprake van een groot wantrouwen tussen alle landen en dat lijkt moeilijk te kunnen worden weggenomen. Een beschamende vertoning!Ook de NGO’s houden elkaar in een wurggreep door niet nu gezamenlijk actie te ondernemen tegen de zwijgende landen. Men is bang de onderhandelingen te storen, terwijl duidelijk is dat nu het erop of eronder is de NGO’s gezamenlijk de druk op de landen in alle openheid moeten opvoeren. Vrijdag moet er iets liggen en het lijkt er nu op dat het een slap politiek akkoord gaat worden.Morgen zal onze film Meat the Truth op het klimaforum vertoond worden!Ik heb vandaag tussen de bedrijven door vervolgvragen gesteld aan minister Verburg over het ritueel slachten waarvan duidelijk is dat de regering er nauwelijks inzicht in heeft.Het droeve bericht dat de regering van plan is alle geiten op besmette bedrijven te doden, is hier als een mokerslag aangekomen.

De regering beweert dat het ‘alleen’ om drachtige geiten op besmette bedrijven zou gaan, maar dat lijkt een communicatietruc.

Ik kreeg een mail van onze provinciale beleidsmedewerker met de volgende overweging:

Als ik lees dat er op de besmette bedrijven van de 64.000 dieren 34.000 drachtig zijn plus 1200 bokken die dan sowieso 'geruimd' moeten worden en de rest (28.800) blijkbaar niet-drachtige vrouwelijke dieren een levenslang fokverbod krijgen, dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat ook die dieren binnenkort gedood zullen worden naar aanleiding van de Q-koorts omdat ze verder geen enkele economische waarde meer zullen hebben voor de bedrijven.

Ze zullen wellicht nog even 'uitgemolken' worden (als ze nog lacteren) maar dan staat ook hun lot vast. Een geit die geen melk of jongen levert op een melkgeitenbedrijf kost geld en levert niets op.Nu proberen de ministers te schermen met het leveren van goed werk en diervriendelijk gedrag door deze dieren te redden en lagere cijfers te geven dan de werkelijke maar het resultaat zal toch zijn dat alle dieren op de besmette bedrijven er binnenkort niet meer zijn. En dat de niet drachtige dieren zelfs(omdat ze niet ‘geruimd’worden) binnenkort met afgesneden halzen in het ritueel slachtproces terecht zullen komen.Als je het aan kunt te zien hoe dat in z’n werk gaat, kijk dan naar de beelden die Gaia undercover gemaakt heeft.Tot gauw weer!

http://bit.ly/7etb6z

Geen opmerkingen:

Een reactie posten