vrijdag 20 november 2009

Vrijdag 20 november 2009

Vandaag kreeg onze PvdD-werkgroepvoorzitter van Friesland ,Annemarie van Gelder, te maken met een bizarre en intimiderende actie van iemand die een schapenkop op een stok in haar tuin had gezet. Er hing een briefje onder met de tekst „Je maakt je wel druk om de paling. En wij dan ritueel geslacht! Wat doe je daar aan?" Annemarie deed vorige week mee in een radiodiscussie bij Omrop Fryslân, waarbij ook het vangstverbod op paling aan de orde kwam. Dat is onlangs door landbouwminister Gerda Verburg uitgevaardigd om de soort te beschermen. De Partij voor de Dieren is voor een vangstverbod én ook voor een verbod op onverdoofd ritueel slachten. Mijn fractie heeft dit jaar een wetsvoorstel ingediend om onverdoofd ritueel slachten te verbieden.Maar ja, mensen die dieren haten en die dierenbeschermers in een kwaad daglicht willen stellen, zijn toch nauwelijks met argumenten te overtuigen. Wie ziet wat ze andere mensen aandoen, heeft weinig fantasie nodig om zich te realiseren hoe ze met dieren omgaan.Vanochtend was ik op de school “de Ruimte” in Soest . Een, zoals zij het zelf noemen, democratische school waar kinderen van vier tot achtien jaar zitten. Op deze school is er veel aandacht voor dieren, natuur en milieu. Ik merkte dat de kinderen veel interesse en respect hebben voor hun leefomgeving. Het was dan ook zeer inspirerend om daar te mogen spreken.Goed weekend.

http://bit.ly/8XpcI

1 opmerking: