donderdag 29 oktober 2009

Donderdag 29 oktober 2009

We hebben er zelf geen feestgedruis aan gewijd, maar het was gisteren ontroerend om te zien hoeveel mensen ons feliciteerden met onze zevende verjaardag (datum oprichting PvdD: 28 oktober 2002). Iedereen heel veel dank voor de felicitaties en alle anderen ook zeer bedankt voor zeven fantastische jaren. We hebben nog veel te doen, maar we zijn ook al ver gekomen. Klik hier voor onze allereerste website.





Eerste partijlogo ontworpen door Len Munnik.    




 Poster Tweedekamerverkiezingen 22 januari 2003 




Aanstaande zaterdag zal het CDA-duurzaamheidsberaad op het CDA-partijcongres een voorstel indienen voor een actief overheidsbeleid voor een vleesloze dag per week. CDA-minister Verburg van Landbouw ziet daar niets in evenmin als het partijbestuur. Het is goed om te zien dat ook leden van het CDA de noodzaak zien voor een ander eetpatroon omwille van het klimaat. Ook de Tweede Kamerfractie van de PvdA heeft deze zomer via steun aan onze motie laten weten voor vleesvermindering te zijn.



Het aantal hazen in de Nederlandse natuur is de afgelopen tien jaar met 30% teruggelopen. De grootschalige en intensieve landbouw is daar debet aan volgens de Zoogdierenvereniging.

Hazen zijn door de flora- en faunawet het hele jaar vogelvrij verklaard om door een handjevol hobbyisten doodgeschoten te worden. Wat sommige mensen niet weten, is dat jagers de terreinbeheerders betalen om te mogen knallen; zo graag schieten ze een dier dood. Ik heb de minister gevraagd of zij voornemens is een jachtverbod op hazen in te stellen. Klik hier voor de Kamervragen.

http://bit.ly/3KNRus

1 opmerking: