donderdag 2 juli 2009

Donderdag 2 juli 2009

Vandaag laatste vergaderdag van de Tweede Kamer voordat het reces begint. Altijd erg druk en hectisch met honderden moties die we moeten beoordelen. Zelf heb ik een motie ingediend voor een moratorium op het gebruik van de giftige bestrijdingsmiddelen onder de verzamelnaam neonicotinoïden totdat onomstotelijk vaststaat dat neonicotinoïden geen schadelijk effect hebben op bijen.

Daarnaast heb ik een drie moties ingediend over de slachtmethoden die hier in Nederland worden gehanteerd voor varkens en kippen: de CO2 bedwelmingsmethode respectievelijk de waterbad-electrocutie methode. Beide methoden zijn zeer dieronvriendelijk en de laatste voldoet niet eens aan de wettelijke normen. Klik hier, hier en hier voor de moties (vanaf vrijdag aan te klikken).

Volgende week heb ik veel interviews en gesprekken met maatschappelijke organisaties. Leuk is om te melden dat ik volgende week dinsdag een ontmoeting heb met de initiatiefnemers voor een Partij voor de Dieren in Portugal!Geweldig nieuws uit Bolivia: dankzij de inspanningen van de dierenbescherming “Animal Defenders International"  heeft President Evo Morales een nieuwe wet ondertekend om het gebruik van wilde en gedomesticeerde dieren in circussen te beëindigen. De aanleiding voor de wet, die door Congreslid Ximena Flores van Potosi werd ingediend, was een wetenschappelijk rapport over het lijden van dieren in circussen en de schokkend beelden die de dierenbescherming had weten te maken van de circussen. Het gebruiken van dieren in circussen wordt door de regering gezien als “een daad van wreedheid”. Circussen krijgen één jaar om hun shows aan te passen. In steeds meer landen, waaronder Oostenrijk, België en Engeland, Zweden, Finland en Denemarken, wordt het gebruik van wilde dieren in circussen verboden of door dierenwelzijnsregels zo goed als onmogelijk gemaakt. En in Nederland… kunnen circussen gewoon nog doorgaan. Tot zover onze zogenaamde koploperspositie met betrekking tot dierenwelzijn….Vakenswaard 2008 (BRON: wilde dieren de tent uit
Tot volgende week!

http://ping.fm/Wp4S8

Geen opmerkingen:

Een reactie posten