woensdag 24 juni 2009

Woensdag 24 juni 2009

De minister van LNV wil met een promotiecampagne de zuivelconsumptie in Nederland stimuleren. Kosten: maar liefst 4 miljoen euro. Geld dat grotendeels uit Europa moet komen, zo bleek maandag. Verburg diende daarvoor, zonder met de Tweede Kamer te overleggen, een subsidieverzoek in bij de Europese Unie. Daarmee heeft ze de Kamerleden doelbewust de kans ontnomen hun eigen oordeel te geven over het voorstel. 

Zuivel scoort hoog als negatieve bijdrage aan de klimaatcrisis, de biodiversiteitscrisis, de wereldvoedselcrisis, de zoetwatercrisis en de fosfaatcrisis en ook op het gebied van dierenwelzijn zijn er grote vraagtekens te plaatsen bij de zuivelsector. Daarnaast ligt het niet voor de hand om in tijden van een kredietcrisis miljoenen euro’s publiek geld te verspillen aan de promotie van onduurzame producten die ook nog negatieve gezondheidseffecten veroorzaken.

Ik heb er een opinieartikel over geschreven. Klik hier


http://ping.fm/nvIMi

Geen opmerkingen:

Een reactie posten