vrijdag 12 juni 2009

Vrijdag 12 juni 2009

Gisteren en vandaag veel pers te woord gestaan over de kwestie van de 26ste zetel in het Europees parlement. (luister hier bijvoorbeeld naar de radiouitzending van 'Met het oog op morgen' van donderdag 11 juni, na 22 minuten uitzending). In de berichtgeving lijkt het net alsof de PVV de zetel al binnen heeft terwijl dat geenszins vaststaat. De Kiesraad heeft voor deze verkeerde voorstelling van zaken gezorgd door zowel bij haar presentatie van de uitslag afgelopen donderdag als op haar website te beweren dat het in de lijn der verwachting ligt dat de Tweede Kamer zal instemmen met het voorstel van staatssecretaris Bijleveld omtrent de toedeling. De Kiesraad gaat door deze speculatie op de uitkomst van het Kamerdebat absoluut buiten haar boekje.
Staatssecretaris BijleveldMet instemming van de Kamer heb ik de staatssecretaris om een brief gevraagd met de vraag waarom zij de Kamer verkeerd heeft voorgelicht dit voorjaar door de suggestie te wekken dat zij het advies van de Kiesraad over de toedeling van de 26ste zetel overnam. Bij nadere bestudering van het advies blijkt dat dat helemaal niet het geval is.Sommige mensen vragen ons of wij niet eerder aan de bel hadden moeten trekken. Dat zou een terechte opmerking kunnen zijn, ware het niet dat wij er gewoon vanuit gingen dat de staatssecretaris een correcte weergave in haar brief gaf van het advies van de Kiesraad. Wij zagen als partij geen reden om de door haar voorgespiegelde overname van het advies van de Kiesraad aan te vechten. Maarrr, iemand wees ons er deze week op dat de Kiesraad een heel ander advies heeft gegeven, nl. dat de 26ste restzetel moest gaan naar de partij die op grond van de uitlag in aanmerking kwam voor de restzetel en daarvoor tenminste 75% van de kiesdeler moest hebben behaald. Die verkeerde voorstelling van zaken accepteren we niet.

De staatsecretaris doet nu net of de Kamer impliciet heeft ingestemd met haar voorstel in april dit jaar, terwijl de Kamer alleen maar heeft ingestemd met het idee om over het voorstel na 4 juni te debatteren.

De voorzitter van de Kiesraad liet vandaag in de Volkskrant weten dat hij het betreurt ‘dat deze politieke keuze niet voor de verkiezingen is gemaakt’, waarmee hij de veronderstelling van de staatssecretaris weerspreekt dat de kamer al wel een ‘impliciet besluit’ zou hebben genomen voor de verkiezingen.Er worden nu oplossingen geopperd als een nieuw advies van de Kiesraad of inschakeling van de Raad van State terwijl er duidelijk sprake is van een eigenstandige en niet te delegeren beslissingsbevoegdheid van de Kamer. Er is maar 1 mogelijkheid of de Kamer meent dat het advies van de Kiesraad van 19 maart 2009 integraal zou moeten worden overgenomen, ofwel dat het integraal zou moeten worden afgewezen. Alleen zo'n heldere keuze kan de schijn van gelegenheidspolitiek zoveel mogelijk wegnemen, hoe onelegant de ontstane situatie ook is.Overigens wordt ten onrechte de suggestie gewekt dat de partij naar de rechter wil gaan om een zetel af te dwingen. De gang naar de rechter overwegen we, in het uiterste geval, alleen maar omdat de Kiesraad, als officieel overheidsorgaan, op ontoelaatbare wijze heeft gespeculeerd op de uitkomst van het debat in de Kamer. De Kiesraad stelt op haar website dat het in de verwachting lig dat de kamer het voorstel van de staatsecretaris aan zal nemen. Een kiesraad die de uitkomst van de stemmingen in de Tweede Kamer gaat voorspellen: het moet niet veel gekker worden! De Kiesraad zal zich moeten realiseren dat ze een andere rol heeft dan Maurice de Hond of het NIPO. Dat zou aanleiding kunnen zijn om dergelijk handelen van de Kiesraad voor te leggen aan de rechter.Wordt vervolgd….Deze week heb ik ook een debat gehad met de minister president en de minister van Economische zaken over een nieuw sociaal economische orde in Nederland in verband met de vele crises die ons teisteren. Klik hier voor mijn bijdrage.Mooi blog van Jan-Jaap van Peperstraten over de 26e zetel, klik hier.Fijn weekend!

http://tinyurl.com/locpu2

Geen opmerkingen:

Een reactie posten