dinsdag 26 mei 2009

Dinsdag 26 mei 2009

Vandaag heeft Natasja Oerlemans samen met andere dierenbeschermers geprotesteerd bij de Egyptische ambassade in Den Haag. Egypte heeft op ronduit barbaarse wijze varkens afgemaakt in het kader van de dreigende varkensgriep (Mexicaanse griep).


Vandaag debatteerden we in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel verbod nertsenfokkerij. Het lot van de nertsen lag in handen van de Christen Unie en Partij voor de Vrijheid. De PVV heeft vandaag laten weten voor het verbod te zullen stemmen. Daarmee is er een meerderheid in de Tweede Kamer. Maar de grote strijd moet nog geleverd worden in de Eerste Kamer waar onze senator Niko Koffeman ook de Haas in de Marathon zal zijn die de andere partijen warm laat lopen voor het nertsenfokverbod. Het fokken van pelsdieren zal definitief moeten worden verboden, omdat bont een overbodig luxeproduct is dat geen enkele rechtvaardiging vormt voor dierenleed.In Europees verband pleit de Partij voor de Dieren daarom voor een Europees fokverbod voor pelsdieren en een handelsverbod voor bont. Daarnaast is de Partij van mening dat een importverbod niet voldoende is, maar er ook een doorvoerverbod zou moeten komen om te voorkomen dat de sluikhandel doorgaat en de handel in bont met derde landen een profijtelijke Europese activiteit blijft. een vrije nerts


Melkveeboeren hebben gisteren in Brussel van de Europese commissie nog meer subsidie geëist dan ze al krijgen voor hun melkproductie. Eerder dit jaar vroegen ze om de Europese beperking op de melkproductie (melkquota) los te laten, om zo de koeien nog meer uit te kunnen melken. Ze kregen hun zin met als gevolg, dat kun je op je klompen aanvoelen, dat de prijzen sterk gingen dalen, met als versterkend effect de economische crisis. En nou zou de belastingbetaler moeten gaan bijpassen. Jaarlijks wordt meer dan 42 miljard euro uitgegeven aan inkomenssubsidies voor boeren, reclames voor vlees en zuivel en exportsubsidies op

agrarische producten. Dat is veertig procent van de totale Europese begroting. De veesector lijkt maar niet te willen begrijpen dat je, wil je de economische crisis, de klimaatcrisis, de voedselcrisis bedwingen, je zult moeten richten op duurzame, diervriendelijke kwaliteitsproducten in plaats van op bulkproducten tegen zo laag mogelijke kosten. De jarenlange ondersteuning van de productie heeft geleid tot intensivering (bio-industrie), schaalvergroting en overproductie en grootschalig lijden van miljarden dieren. Aan boeren zijn decennialang ruimhartige Europese subsidies verstrekt waar nauwelijks enige voorwaarden aan zijn gekoppeld voor

een schoner milieu en een beter dierenwelzijn. Dat moet anders! Stem daarom volgende week donderdag op de Partij voor de Dieren, lijst 11!


Tot morgen!


 


 


 

http://ping.fm/cUbHS

Geen opmerkingen:

Een reactie posten